Terug naar normaal

De varkenshouderij beleefde een roerig jaar.
Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als een zeer bewogen jaar. Dit geldt ook voor de varkenssector. In de eerste maanden van dit jaar waren de varkensprijzen hoog. Er heerste optimisme, ondernemers kregen weer wat lucht.

Eerste Anne Veenbaas penning is voor Rudolf Raymakers

De eerste Anne Veenbaas-penning is voor varkensdierenarts Rudolf Raymakers. “Hij verdient deze penning vanwege zijn enorme bijdrage aan de verbetering van de varkensgezondheid in Nederland. Zo was hij betrokken bij het terugdringen van het antibioticumgebruik in deze sector en is hij een enorme verbinder van dierenartsen, varkenshouders, bestuurders en wetenschap.”

De bouwsteentjes van PRRS

Op veel bedrijven waar ik kom heerst bij varkenshouders het idee dat ze PRRS-vrij zijn, omdat er geen klachten zijn die wijzen op een PRRS-infectie”, aldus Rick Janssen, dierenarts bij De Varkensprakijk. “Om inzichtelijk te maken hoe het virus zich gedraagt op het bedrijf en waar het vandaan komt vind ik het sequencen (zie kader, red.) van het virus heel handig.

Van veearts naar gezondheidsmanager

‘The incredible docter Pol’ heeft inmiddels dokter Vlimmen vervangen als stereotiep icoon van de veearts. Elke dierenarts kan beamen dat het in die serie geschetste beeld nog steeds even onrealistisch is. Maar weet u wat het werk van een moderne landbouwhuisdierenarts dan wél inhoudt?

Maagzweren normaal?

Een enkele keer worden we in de praktijk geconfronteerd met de gevolgen van maagzweren. Plotselinge sterfte bij zeugen en bleke biggen of vleesvarkens zijn de meest bekende verschijningsvormen. Wat we dan feitelijk zien is bloedarmoede of een verbloeding uit een maagzweer.

Nieuwsbrief December 2020

In de laatste nieuwsbrief-editie van 2020 grijpen we de gelegenheid aan wat praktische zaken aan bod te laten komen. Zo herinneren we u graag aan het invullen van de welzijnscheck en gaan we in op enkele verschillende ziektebeelden in de praktijk, zoals het voorkomen van maagzweren en bloedoren.

Varken Boris de “binnenbeer”

Boris leeft samen met z’n vriendje, beiden zijn het mannetjes en zouden bij de fokker gecastreerd zijn. Ondanks dat het al heel wat jaren goed gaat, vertoonde Boris de laatste maanden steeds baziger gedrag naar zijn maat, met soms zelfs verwondingen tot gevolg. Dat was geen houdbare situatie. Op zoek naar de reden van deze gedragswissel.

Trillende big komt op elk bedrijf wel eens voor

Als je niet tegen bloed kunt, dan is het fotobestand op mijn telefoon geen pretje om naar te kijken. Want tussen de gezellige familieplaatjes staan foto’s van secties die ik doe op varkensbedrijven: opengesneden dode varkens en bloederige organen met ontstekingen. Er staan foto’s in van zieke varkens die we via de varkensartsen groepsapp uitwisselen.

Ketenpartners starten met Varken op z’n Best

Per 1 oktober 2020 is het nieuwe ketenconcept Varken op z’n Best van start gegaan. Van Loon Group nam het initiatief voor dit innovatieve ketenconcept om de kwaliteit van het varkensvlees te verhogen en de keten transparant, duurzaam en stuurbaar te maken. Inmiddels hebben 16 varkenshouders zich aangesloten bij Varken op z’n Best.

We leveren nu PRRS vrije biggen af en dat was ook het doel

Varkenshouder Theo Vernooij worstelde een jaar geleden met PRRS op zijn bedrijf Zeugenbedrijf Vernooij. Een virus dat hij graag onder controle wilde krijgen, en daarom ging hij op onderzoek uit 🧐