Nieuwsbrief December 2022

De decembermaand is inmiddels volop aan de gang, wat wil zeggen dat dit alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar is. We wensen u veel leesplezier en namens het gehele team enorm fijne feestdagen toe. Tot 2023!

Knikruggen bij varkens

Tijdens één van de stalrondes viel mijn oog op een quasimodo-achtig vleesvarken. En alsof het zo moest wezen trof ik diezelfde middag op een vermeerderingsbedrijf soortgelijke biggen aan. Knikruggen. Het lijkt voor mijn idee soms met vlagen her en der de kop op te steken, om ze vervolgens weer een tijdje nergens waar te nemen. Maar hoe zat het ook alweer?

Nieuwsbrief Oktober 2022

Weer een bomvolle nieuwsbrief treft u hier aan!

Heeft u alle tips rondom injectietechnieken gevolgd? We hebben ze voor u op een rijtje gezet, net als het wel en wee rondom knikruggen. Ook besteden we aandacht aan dierenwelzijn in de huidige houderij én testen we uw kennis nog eens op gebied van huidaandoeningen.

Zand; oorzaak van buikpijn bij varken en kopzorgen veehouder

Meer-dan-biologische bedrijven. De term kwam al eens voorbij. Binnen onze praktijk hebben we een aantal veehouders die op biologische wijze varkens houden, maar ook een paar bedrijven die ruimschoots voorbijstreven aan de biologische eisen. Dat zien we in allerlei vormen; grotere leefoppervlaktes, beschikking over (bloemen)weides voor alle leeftijdsgroepen en soms zelfs huisvesting waar geen standaard stal meer aan te pas komt. Kortom; het nabootsen van een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving, waarin het dier zich prettig voelt.

Nieuwsbrief Augustus 2022

De afgelopen dagen betrof het letterlijk een heuze tropentijd in Nederland. Al kennen we de figuurlijke tropentijd al even, welke aardig wat onzekerheid met zich meebrengt. Hier helpen de stikstofplannen helaas niet aan mee. Ook de recente uitbraak van Afrikaanse Varkenspest vlak bij de grens brengt onzekerheid. Maar hoe zat het ook alweer? Verder gelukkig ook wat positief nieuws in de vorm van de SDa rapportage van 2021. U leest het allemaal in bijgaande nieuwsbrief!

Ode aan de administratie

“Ze verzinnen steeds weer iets nieuws!”. Ik hoor het met regelmaat. En het is natuurlijk ook een beetje zo. Om over het huidige stikstofbeleid maar even géén woord te reppen; ook op administratief gebied is het met regelmaat raak.

Nieuwsbrief Juni 2022

Tegenwoordig moet alles duurzaam zijn. Maar wat is dat eigenlijk, “duurzaam”? En in hoeverre is dit toepasbaar binnen de varkenshouderij? In deze nieuwsbrief geeft collega Jan Paul zijn visie hierover. Om de duurzaamheid van uzelf nog wat te verhogen geven we aan wat te doen bij accidentele zelfinjectie én we gaan in op de term SINS. Kortom; weer een bomvolle nieuwsbrief! 

Duurzame varkenshouderij

Tegenwoordig moet alles duurzaam zijn, over welk gebied je ook praat. Maar wat is duurzaam? Volgens de Dikke van Dale bevat duurzaam de volgende facetten: 1) lang durend, 2) weinig aan slijtage of bederf onderhevig, 3) het milieu weinig belastend. Als je artikelen over duurzame varkenshouderij leest wordt daar dierwelzijn (en volksgezondheid) vaak aan toegevoegd. De definitie van duurzaam produceren op zich is al ingewikkeld, maar als we daar ook het dierwelzijn in mee nemen wordt het wel zeer complex.

Slingerziekte in de vleesvarkensstal

Het fijne aan de moderne tijd van tegenwoordig is dat, op welke afstand dan ook, altijd overleg plaats kan vinden. Waar nodig kan het verhaal van de veehouder ondersteund worden met een foto of filmpje, wat direct een eerste beeld geeft van het probleem.

Nieuwsbrief April 2022

In bijgaande nieuwsbrief leest u alles over onze nieuwe samenwerking, geven we een introductie op Nederland PRRS vrij in 2050 én schenken we de aandacht aan het juist opslaan van medicatie.