Sympathie voor het varken

In de wieg gelegd om varkensdierenarts te worden is Fabrice Ariës niet. Toch is het werken als begeleider van diergezondheid en dierenwelzijn in de varkenshouderij zijn toekomst geworden.

Blijven ontwikkelen als dierenarts door samenwerking

Start van studie diergeneeskunde ging in mijn geval gepaard met een wat idyllisch beeld van het vak. Met je laarzen in de stront en handen tot aan de oksels in de derrie. Het beter maken van dieren, in combinatie met het verstrekken van de nodige adviezen aan diens eigenaar.

Nieuwsbrief Juni 2021

Dit keer komen vergiftigingen en de belangrijkste aandachtspunten met zicht op de zomer aan bod in de nieuwsbrief. Ook stelt varkensarts Rick zich voor, bespreken we het wel en wee rondom vaccinatiereacties én schrijft Tineke haar laatste column in haar rol als onze collega.

Vergiftigingen

Een paar keer per jaar komen we op een varkensbedrijf vergiftigingen tegen en dan met name een zoutvergiftiging of een nitrietvergiftiging. Beide vergiftigingen kunnen leiden tot acute, hoge uitval, waardoor snelle diagnose van groot belang is.

Volop werk in de varkenshouderij voor dierenarts

Naast contacten met veehouders en mijn collega’s op de praktijk heb ik regelmatig contact met dierenartsen uit de farmaceutische industrie. Als dierenarts ben je meestal alleen op pad. ’s Morgens vroeg de auto in, eerst even naar de praktijk om de benodigde spullen en medicijnen op te halen en dan door naar de bedrijven. Lunchen doe ik meestal in de auto, dat scheelt mooi wat tijd…

Studiedag varkensartsen in opleiding

Eind maart 2021 is bij De Varkenspraktijk locatie Oss een studiedag georganiseerd voor dierenartsen in opleiding.
Doel van deze dag was inzicht geven over de werkzaamheden van onze varkensartsen.

Nieuwsbrief April 2021

De lente zit in ons hoofd, en dit is ook terug te zien in de nieuwsbrief van april 2021. Met onder andere informatie over de gevaren van mestgassen, het sequencen van PRRS stammen, een nieuwe stap voor varkensarts Tineke en een aankondiging van onze frisse nieuwe website, staat ook deze nieuwsbrief weer boordevol interessante informatie…..

Nieuwe stap varkensarts Tineke

Na vele jaren in de praktijk werkzaam geweest te zijn, ga ik binnenkort van baan veranderen. Ik werk sinds 2012 bij De Varkenspraktijk, waar ik me vooral bezighield met de begeleiding van varkensbedrijven. Ik ga een overstap maken naar Zoetis…..

PRRS stammen sequencen in de praktijk

Bij veel varkenshouders heerst het idee dat ze PRRS-vrij zijn, omdat er  geen klachten zijn die wijzen op een PRRS infectie. Om inzichtelijk te maken hoe het PRRS virus zich gedraagt op een bedrijf, of een aangetroffen PRRS virus een veldstam is of het vaccinvirus,  en waar het virus mogelijk vandaan komt is het sequencen van het PRRS virus een handig hulpmiddel.

Het gevaar van gassen uit de mestput

De komende maanden wordt er weer volop mest uitgereden. Beweging in de put is één van de grootste risico’s op de vorming van mestgassen. Hiernaast is voer dat onbedoeld in de put is gekomen een potentieel gevaar. Het gebeurt helaas nog steeds dat mensen zich het gevaar hiervan niet goed realiseren. Naast het gevaar voor varkens, kunnen deze gassen ook dodelijk zijn voor mensen.