Ode aan de administratie

Verplichte nummertjes van waarde

“Ze verzinnen steeds weer iets nieuws!”. Ik hoor het met regelmaat. En het is natuurlijk ook een beetje zo. Om over het huidige stikstofbeleid maar even géén woord te reppen; ook op administratief gebied is het met regelmaat raak.

Alleen al in m’n eigen vakgebied kennen we naast de één-op-één overeenkomsten, bedrijfsgezondheidsplannen en bedrijfsbehandelplannen tegenwoordig ook de veekijker en de welzijnscheck varkens. Naast het standaard digitale werk genoeg om je op uit te leven als je van administratie houdt… Maar ja, je kiest niet voor het mooie boerenvak als je je tijd het liefst achter de computer doorbrengt. Deze verplichte nummertjes worden daarom vaak al snel als heikel punt gezien.

Toch bevatten dergelijke administratieve bezigheden ook wel een kern van belang. Zo kwamen de één-op-één relaties en bedrijfsplannen voort uit het op voorraad mogen hebben en kunnen inzetten van antibiotica. Jaarlijks wordt een bewust moment gecreëerd waarop de gezondheid van de dieren onder de loep genomen wordt. Een mooie aanleiding om na te gaan wat goed gaat en welke onderwerpen het komende jaar de aandacht behoeven.

Ook de welzijnscheck varkens leek zo’n veel te veel pagina’s tellend administratief afvinkpuntje. Het komt voort uit het vooruitzicht dat we in 2030 gaan stoppen met routinematig couperen van staarten. Maar minder of niet couperen lijkt in best een deel van de huidige varkenshouderij op dit moment geen optie. Dan zijn er enkele mogelijkheden: je kop in het zand steken/kont in de krib gooien óf de ruimte die we nu nog hebben met beide handen aanpakken en onderzoeken wat er wél mogelijk is. Dat laatste is de reden dat de POV tezamen met haar partners deze welzijnscheck heeft opgezet.

Middels de welzijnscheck wordt geprobeerd op het individuele bedrijf het risico op bijterij in flanken, oren of staarten bij varkens in kaart te brengen. Ofwel: op welk gebied gaat er wat mis, waardoor het dier afleiding gaat zoeken in de vorm van ongewenste knabbelpartijen? Voor degene die er niet bekend mee zijn: per op het bedrijf aanwezige diercategorie dient een lijst te worden in gevuld met vragen op gebied van voeding, huisvesting, klimaat, hygiëne, hokverrijking en diergezondheid. Een interactieve checklist wel; om alle vragen naar waarheid in te kunnen vullen moet écht in de stal gekeken en gemeten worden. Hoeveel dieren vertonen een comfortabel liggedrag? Hoor je hoest en/of nies? En hoe zit het met het aantal vreet- en drinkplaatsen? Kortom: de behoefte van het varken staat weer even centraal.

Een tevreden varken is in balans en daarmee weerbaar. Eigenlijk sowieso dus best interessant te weten of die varkens van ons een beetje blij zijn. Beter maken we van de nood een deugd en zetten we ook dit verplichte administratieve nummertje nuttig in door de uitkomsten ervan met regelmaat te evalueren. Want of we nu gaan stoppen met castreren of niet, een tevreden varken geeft een tevreden veehouder. En dat kunnen we in deze tijden bést allemaal een beetje gebruiken.

Varkensarts Patricia van Ginderen /7 juli 2022/BOERDERIJ

Heeft u vragen over dit artikel? Patricia of een van de andere varkensartsen staan u graag te woord. U kunt ons bereiken via info@DeVarkenspraktijk.nl of per telefoon:
Mill: +31 (0)485 24 00 00
Oss: +31 (0)412 67 60 60
Someren: +31 (0)493 44 10 44