Test je kennis!

In de afgelopen nieuwbrieven kon op basis van het beeld met vrij grote zekerheid een diagnose gesteld worden. Zo kenmerkte vlekziekte zich door de typische ruitvormige vlekken. En witte vlekken (white spots) op de lever geven toch wel sterk het vermoeden dat er een worminfectie gaande is.

Echter, soms kan op basis van het beeld niet direct de diagnose gesteld worden. Zo pasten eigenlijk alle gegeven antwoorden bij de geplaatste foto. Bij een dier met dergelijke vlekken kan sprake zijn van een allergische reactie. Maar ook bloedvergiftiging kan dit beeld veroorzaken en ook (Afrikaanse) Varkenspest is zeker niet uit te sluiten. Al deze mogelijke diagnoses noemen we de differentiaal diagnose, ofwel Ddx. En die is in geval van nevenstaande foto nog vele malen langer. Denk bijvoorbeeld ook eens aan PDNS (Porcine Dermatits Nefritis Syndroom, waarbij het Circovirus een rol speelt), acute Salmonellose, of een huidaantasting ten gevolge van Staphylococcus hyicus.

Kortom; soms is verder onderzoek noodzakelijk om bepaalde diagnoses vast te stellen danwel uit te sluiten. Dé reden om bij geen direct duidelijke diagnose middels bloedmonstername óók (Afrikaanse) Varkenspest uit te sluiten. Better safe than sorry!