Onze varkensartsen

De moderne varkenshouderij vraagt om innovatieve en vooruitstrevende inzichten op veterinair gebied. Ons team varkensartsen is een bundeling van kennis en gedrevenheid, waardoor De Varkenspraktijk steeds aan deze vraag kan blijven voldoen.

Chretien Gielen
Fabrice Ariës
Hilde Buitenhuis
Jan-Paul Langens
Joep Gerards
John van der Wielen
John Vonk
Marly van Heesbeen
Marrina Schuttert
Marrina Schuttert
Paul Waijers
Paul Waijers
Patricia van Ginderen
Rick Janssen
Rick Janssen
Rudolf Raymakers
Rudolf Raymakers
Stella Nauta