Hilde Buitenhuis

Varkensarts Someren

Een optimaal en verantwoord proces voor voedselproductie, dat is waar het in de varkenssector om draait. De varkenssector is een vooruitstrevende sector waar nog vele ontwikkelingen zullen volgen en waar ik graag mijn bijdrage aan wil leveren.