Nieuwsbrief Augustus 2022

De afgelopen dagen betrof het letterlijk een heuze tropentijd in Nederland. Al kennen we de figuurlijke tropentijd al even, welke aardig wat onzekerheid met zich meebrengt. Hier helpen de stikstofplannen helaas niet aan mee. Ook de recente uitbraak van Afrikaanse Varkenspest vlak bij de grens brengt onzekerheid. Maar hoe zat het ook alweer? Verder gelukkig ook wat positief nieuws in de vorm van de SDa rapportage van 2021. U leest het allemaal in bijgaande nieuwsbrief!

Ode aan de administratie

“Ze verzinnen steeds weer iets nieuws!”. Ik hoor het met regelmaat. En het is natuurlijk ook een beetje zo. Om over het huidige stikstofbeleid maar even géén woord te reppen; ook op administratief gebied is het met regelmaat raak.

Nieuwsbrief Juni 2022

Tegenwoordig moet alles duurzaam zijn. Maar wat is dat eigenlijk, “duurzaam”? En in hoeverre is dit toepasbaar binnen de varkenshouderij? In deze nieuwsbrief geeft collega Jan Paul zijn visie hierover. Om de duurzaamheid van uzelf nog wat te verhogen geven we aan wat te doen bij accidentele zelfinjectie én we gaan in op de term SINS. Kortom; weer een bomvolle nieuwsbrief! 

Duurzame varkenshouderij

Tegenwoordig moet alles duurzaam zijn, over welk gebied je ook praat. Maar wat is duurzaam? Volgens de Dikke van Dale bevat duurzaam de volgende facetten: 1) lang durend, 2) weinig aan slijtage of bederf onderhevig, 3) het milieu weinig belastend. Als je artikelen over duurzame varkenshouderij leest wordt daar dierwelzijn (en volksgezondheid) vaak aan toegevoegd. De definitie van duurzaam produceren op zich is al ingewikkeld, maar als we daar ook het dierwelzijn in mee nemen wordt het wel zeer complex.

Nieuwsbrief April 2022

In bijgaande nieuwsbrief leest u alles over onze nieuwe samenwerking, geven we een introductie op Nederland PRRS vrij in 2050 én schenken we de aandacht aan het juist opslaan van medicatie.

De Herkauwerspraktijk en De Varkenspraktijk in de media

“We zijn een enthousiast team, we vormen een mooie mix van jong talent en bewezen ervaring,” geeft praktijkmanager Marieke Coppens aan. “Ontstaan vanuit een fusie tussen twee praktijken, zijn we inmiddels goed op elkaar ingespeeld. Dat heeft te maken met ieders inzet en de toegevoegde waarde die iedere medewerker biedt aan het team. Daar zijn we trots op.”

PED: virusdiarree bij varkens

In het kader van PED volgen wij de protocollen zoals gemaakt door de Gezondheidsdienst voor het bezoek aan varkensbedrijven. Het PED-virus wordt niet verspreid via de lucht, maar via varkens, mest en materiaal. Graag willen wij een aantal zaken extra onder de aandacht brengen.

Bloederziekte

Soms kom ik termen tegen in de wandelgangen die mij heel logisch in de oren klinken. Maar wanneer ik dan de boeken induik, verbaast het me hoe uitgebreid het verhaal is wat erachter zit. Bloederziekte behoort zeker tot deze categorie.

Voorvechter van reductie antibioticagebruik kijkt tevreden terug

Ruim anderhalf jaar geleden ging varkensdierenarts Rudolf Raymakers met pensioen. Hij kijk tevreden terug op zijn werkzame leven en vooral op zijn bijdrage aan het terugdringen van het antibioticagebruik in de varkenshouderij. Hij benadrukt dat het teamwerk is geweest en dat vele varkensboeren en hun dierenartsen hun uiterste best hebben gedaan om dit te bereiken.

‘Ik dacht: dit nooit meer’

Rudolf Raymakers was als dierenarts in 1997 nauw betrokken bij de bestrijding van varkenspest. ‘Varkens ruimen, biggen doodspuiten, ik vond het heftig.’
Elk jaar denkt hij rond 4 februari terug aan de gebeurtenissen van toen.