Nieuwsbrief December 2023

We maakten al eens kennis met het fenomeen “Welzijnscoach”. Collega Marly geeft een toelichting op de huidige stand van zaken in deze nieuwsbrief. Verder stelt Elisa zich voor, is er een nieuwkomer in het Boert Bewust concept én vertellen we u graag iets over de PRRS studieclub die we in samenwerking met MSD hebben opgezet.

December 2023 – Nieuwsbrief De Varkenspraktijk