Handleiding medicijngebruik 2024

De handleiding medicijngebruik 2024 is samengesteld voor de IKB varkensbedrijven van De Varkenspraktijk. In deze handleiding zijn opgenomen: de Positieve lijst, als addendum van het bedrijfsbehandelplan, en de Vaccinlijst.

Het VKI (Voedsel Keten Informatie)formulier

Wat is VKI? Veehouders hebben enkele verplichtingen voordat varkens naar het slachthuis kunnen. Zo moeten de varkens worden vergezeld van Voedsel Keten Informatie (VKI). De veehouder moet deze (keten)informatie over de gezondheid van dieren en over het bedrijf geven.

Afrikaanse varkenspest folder

Afrikaanse varkenspest blijft een dreiging vormen voor de Europese varkenshouderij. Het virus zorgt voor problemen in grote delen van Rusland, uitbraken zijn gemeld op bedrijven die niet ver van de grens met de EU liggen. Acute uitbraken worden in Rusland doeltreffend bestreden maar het virus circuleert ook onder wilde zwijnen waardoor het zich verder zou kunnen verspreiden.

Benchmarkwaarden dierdagdoseringen 2015

Sinds 1 januari 2015 moeten de diergeneesmiddelen voor verschillende diercategorieën gescheiden worden. De bestellijsten zijn daarom aangepast er wordt meer nadruk gelegd op het gescheiden bestellen. Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDA) is verantwoordelijk voor de juiste berekening van de dierdagdosering en stelt ook de benchmarkwaarden vast.

Oproep Poolse medewerkers: neem geen eten mee uit Polen!

POV roept Poolse medewerkers op varkensbedrijven op alert te zijn op Afrikaanse Varkenspest en geen etenswaren mee te nemen uit Polen en Oost-Europa. Er blijven in Oost-Europa nog steeds meldingen komen van uitbraken van Afrikaanse Varkenspest.

Verplicht bloedonderzoek op varkensbedrijven

Per 1 januari 2015 is het productschap opgeheven. De controle op de uitvoering van de verplichte bloedonderzoeken op Ziekte van Aujeszky en klassieke varkenspest is overgegaan van het productschap naar de overheid. Vanuit de overheid vindt de controle plaats door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).