Verplicht bloedonderzoek op varkensbedrijven

Per 1 januari 2015 is het productschap opgeheven. De controle op de uitvoering van de verplichte bloedonderzoeken op Ziekte van Aujeszky en klassieke varkenspest is overgegaan van het productschap naar de overheid. Vanuit de overheid vindt de controle plaats door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De RVO heeft een strenger beleid. Er is sprake van een overtreding als:

  • de varkenshouder nalaat om eens per trimester (jan-april, mei-aug, sept-dec) voldoende bloedmonsters (3 per trimester) te laten analyseren voor onderzoek naar Ziekte van Aujeszky.
  • varkensbedrijven met een A, C of E-status  nalaten om maandelijks voldoende bloedmonsters (12 per maand) te laten analyseren voor onderzoek naar Ziekte van Aujeszky en Klassieke Varkenspest.
  • de varkenshouder zich bij het aan- of afvoeren van varkens op een bedrijf niet houdt aan de voorwaarden, zoals het niet aanvragen van een toestemming voorafgaand aan een transport.

Als er sprake is van een overtreding kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Hiermee wordt een geldsom gezet op het herhalen van de overtreding. Bij het niet of niet volledig voldoen aan de last onder dwangsom moet de overtreder één of meer geldsommen betalen. Het minimumbedrag (eerste overtreding) is gesteld op € 500.

Om sancties te voorkomen is het belangrijk om bloed op tijd te laten onderzoeken.

N.B. De Salmonella monitoring is verplicht gesteld door de IKB’s. Bedrijven waarbij meer dan 31 vleesvarkens/ uitgeselecteerde gelten zijn afgevoerd naar de slacht moeten per trimester 12 bloedmonsters op Salmonella laten onderzoeken