Het VKI (Voedsel Keten Informatie)formulier

Wat is VKI?

Veehouders hebben enkele verplichtingen voordat varkens naar het slachthuis kunnen. Zo moeten de varkens worden vergezeld van Voedsel Keten Informatie (VKI).

De veehouder moet deze (keten)informatie over de gezondheid van dieren en over het bedrijf geven. Het is de verantwoordelijkheid van de veehouder dat deze gegevens correct en volledig bijgehouden en ingevuld worden. Door zijn/haar handtekening verklaart de veehouder dat het formulier correct is ingevuld.

Hierdoor maakt VKI het voor de toezichthouder in het slachthuis, mogelijk om beter en gerichter te keuren. Zo draagt de informatie bij aan een optimalisering van de voedselveiligheid.

Het valt ons op dat dergelijke formulieren vaak al ingevuld zijn voordat de varkenshouder deze onder ogen krijgt. De varkenshouder is echter de aangewezen persoon om het formulier correct in te vullen. Hieronder twee voorbeelden om aan te geven hoe hier netjes mee om te gaan:

Varkens die 4 weken voor slachten  gedurende 5 dagen met doxycycline (wachttijd vlees: 5 dagen) worden behandeld, vallen op het moment van slachten niet binnen de wachttijd en mogen dus, zowel wettelijk als volgens IKB, normaal geslacht worden. Er is dus ook geen enkele reden om dit niet op het VKI-formulier te melden. Het niet melden van dusdanige behandelingen is zelfs valsheid in geschrifte en kan boetes opleveren.

Veel biggen worden met een coccidiostaticum behandeld op een leeftijd van 3 dagen om een infectie met coccidiose te voorkomen. De wettelijke wachttijd van dit product is 77 dagen. Op 10 weken leeftijd – een gangbare leeftijd voor slachtbiggen- bevinden zij zich binnen de wachttermijn van het toegediende diergeneesmiddel en mogen ze wettelijk niet worden geslacht. Wanneer deze behandeling correct wordt ingevuld, zullen ze geweigerd (moeten) worden voor de slacht. De enige correcte handeling voor biggen behandeld met een coccidiostaticum, is biggen leveren vanaf 80 dagen leeftijd.

Bron www.pve.nl, artikel geplaatst op 09-08-2013