Joep Gerards

Varkensarts Someren

Voor structurele inzet van veterinaire hulpmiddelen als antibiotica en vaccins is steeds minder ruimte. Dit stelt steeds hogere eisen aan het totale management en dus ook aan de begeleiding er omheen. Veterinair vereist dit een helikopterview van alle aspecten van het totale productieproces en hoogwaardige detailkennis van alle elementen. De samenwerking binnen De Varkenspraktijk met een gemeenschappelijke visie én individuele interesses biedt een optimaal platform om aan deze eisen te voldoen.