POV lanceert ‘Bedrijfsspecifiek hitteprotocol’ tegen hittestress op warme dagen

povVarkenshouderijorganisatie POV lanceert een zogenaamd ‘Bedrijfsspecifiek hitteprotocol’ dat ontwikkeld  is door Wageningen University & Research (WUR). Met dit hulpmiddel krijgen varkenshouders in beeld hoe zij hun dieren zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen hittestress op warme dagen. Kern van het protocol is dat varkenshouders samen met hun medewerkers, adviseurs en dierenarts tijdig maatregelen nemen, effecten meten en evalueren wat nog beter kan.

Het Bedrijfsspecifieke hitteprotocol is ontwikkeld op basis van onder meer ervaringen die varkenshouders hebben opgedaan tijdens de hete zomer van 2019. Varkenshouders hebben hun best gedaan om hun dieren te behoeden tegen hittestress en bedachten daarvoor soms creatieve oplossingen. Deze oplossingen zijn verzameld. Daarnaast is op basis van literatuur gekeken hoe hittestress bij varkens het beste voorkómen kan worden.

Protocol en lijst met tips
In opdracht van het consortium van het onderzoeksproject “Een beter klimaat in varkensstallen” heeft Wageningen Universiteit Research  een format gemaakt voor een bedrijfsspecifiek hitteprotocol. Bij het stappenplan om te komen tot een bedrijfsspecifieke aanpak, hoort een lijst met tips die kunnen worden toegepast. In deze lijst met tips zijn de slimme en creatieve oplossingen samengevoegd met de inzichten van erfbetreders en wetenschappers.

Anita Hoofs (WUR): “Dit bedrijfsspecifiek hitteprotocol met bijbehorende tips levert praktische handvatten voor varkenshouders om hun varkens zo min mogelijk hittestress door warmte te laten ervaren. Ik hoop dat varkenshouders dit document aangrijpen om samen met eventueel medewerkers, adviseurs en dierenartsen kritisch te kijken of er op punten nog verbetering mogelijk is.  Een van de belangrijkste aanbeveling luidt: wees goed voorbereid op hitte; ga niet pas handelen als het al warm is in de stal. Dit protocol zal jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig worden aangevuld.”

Reactie testbedrijf: “In de pauze hebben we samen met alle medewerkers die bij ons in de stal werken de invullijst bij het bedrijfsspecifiek hitteprotocol ingevuld. Verrassend en een eyeopener hoe snel we met elkaar enkele praktische dingen hebben bedacht die we eenvoudig kunnen toepassen.”

Voorzitter Linda Janssen (POV en Consortium PPS Klimaat): “Ik ben trots op het format en de aanbevelingen die binnen een breed gedragen Consortium tot stand zijn gekomen. Gelukkig hebben de meeste varkenshouders al actief maatregelen getroffen om hitte voor hun dieren te beperken. Neemt niet weg dat wij varkenshouders, adviseurs en dierenartsen oproepen om met elkaar continu alert te zijn en preventief voorbereid te zijn om hittestress zoveel mogelijk te voorkomen.”

Meer informatie en de protocollen vindt u hier.

Voor vragen neem contact op info@pov.nl.