Nieuwsbrief Juni 2020

Zo langzaam aan worden de richtlijnen rondom COVID-19 versoepeld. De genomen maatregelen, vooral op hygiëne gebaseerd, hadden als doel snelle verspreiding van het virus te voorkomen. Ook in de varkenshouderij speelt hygiëne op het gebied van voorkomen van verspreiding van dierziekten een grote rol. Varkensarts Tineke licht dit in de nieuwsbrief van deze maand toe aan de hand van een casus. Verder gaan we in op valkuilen rondom bioveiligheid én stelt varkensarts John Vonk zich aan u voor.

De Varkenspraktijk – Nieuwsbrief juni 2020