Nieuwe benchmarkwaarden antibioticumgebruik gefaseerd ingevoerd

Sinds het jaar 2009 is het antibioticumgebruik in de varkenshouderij met maar liefst 60 procent afgenomen. Volgens de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa) en het ministerie van LNV is op veel varkensbedrijven het doel – een aanvaardbaar gebruik – bereikt. Varkenshouders en hun dierenartsen hebben hier een geweldige prestatie neergezet! De SDa heeft het ‘aanvaardbare gebruik’ […]

Symposium Bigvitaliteit

30 oktober 2018: 19:30 – 22:00 Er wordt veel onderzoek gedaan naar succesfactoren die de bigvitaliteit en zo de bigoverleving op een varkensbedrijf kunnen verhogen. Maar hoe gaat u als varkenshouder nu met deze onderzoeken om? Hoe vertaalt u de resultaten naar een praktische werkwijze op uw bedrijf? Deze vraag stelden varkensbedrijf van der Meijden Welvaarts en […]

Praktijkkennis met bigoverleving drie keer delen

Kijken aan welke knoppen je als varkenshouder kunt draaien om de bigoverleving te verhogen op je varkensbedrijf. Met die insteek is in 2016 een praktijkproject bij het varkensbedrijf Van der Meijden-Welvaarts in Oirschot gestart. Tijdens drie bijeenkomsten worden de resultaten, praktische tips en nieuwe kennis en inzichten gedeeld. De invloed van de conditie van zeugen […]

Beloning voor laag antibioticagebruik

Het antibioticagebruik is sinds 2009 al flink gedaald; in de varkenssector met 56 procent. Wel vlakt de daling van het antibioticagebruik af, waardoor de doelstelling van de overheid: 70 procent reductie niet zonder meer haalbaar lijkt. Daarom is in overleg tussen het ministerie van EZ, de veehouderijsectoren en de KNMvD besloten tot nader onderzoek en […]

Een goede vaccinatie

Groepsimmuniteit telt, bij kinderen en bij varkens! De afgelopen weken zijn veel mensen naar Zuid-Europa afgereisd en hopelijk weer gezond thuisgekomen van hun vakantie. De GGD heeft namelijk voor het tweede achtereenvolgende jaar een waarschuwing afgegeven voor de mazelenepidemie in het zuiden van Europa. De oorzaak van het uitbreken van deze besmettelijke virusziekte is de […]

Open dag locatie Someren

Veterinair Centrum Someren/ De Varkenspraktijk locatie Someren Graag nodigen wij u uit voor een bezichtiging van onze verbouwde dierenartsenpraktijk op zaterdag 8 september van 11.00-16.00 uur.            

Vergeten maar niet verdwenen ziekte

Veel dierenartsen kennen de ziekte van Aujeszky alleen uit de studieboeken. Maar als het natuurbeleid niet op de helling gaat, komt daar wel verandering in. Hoog tijd om de populatie wilde zwijnen te verkleinen. Het is alweer heel wat jaren geleden dat een gedeelte van het werk van dierenartsen bestond uit het vaccineren van vleesvarkens […]

Keizersnede bij jong zeugje

Een keizersnede komt bij zeugen weinig voor. Vaak is het dier dan al in levensgevaar. Vorige week werd ik ’s ochtends gebeld: een jong zeugje dat niet kon biggen. Het komt maar zelden voor dat er helemaal geen biggen geboren kunnen worden en vrijwel altijd is een zeug dan in levensgevaar. Een heel verschil met bijvoorbeeld een koe. Geboorteproblemen door een kalfje dat verkeerd ligt