Een kapot flesje oxytocine zette me aan het denken.
Op de groepsapp van de praktijk wordt een hoop gezelligheid en humor gedeeld. Daarnaast komen uiteraard ook serieuze zaken voorbij. Zo werd onlangs een foto verstuurd vanuit de koelcel in de apotheek met de vraag of de dader zich wilde melden: het betrof een flesje oxytocine, kapot in de verpakking. Op zich niets bijzonders natuurlijk, want er kan altijd wel eens een flesje sneuvelen.
Oxytocine is echter een hormoonpreparaat dat gebruikt wordt om het geboorteproces bij zeugen te versnellen en het is een groot risico voor zwangere vrouwen. Aangezien onze assistente Chris zwanger is, was dit natuurlijk een gevaarlijke situatie. Ze had zich hieraan kunnen verwonden.

Bij zwangerschap taken mijden om infecties
Als dierenarts of als -assistente ken je de gevaren die het vak met zich meebrengt en houd je hier rekening mee. Maar ook het werk in de stal is voor zwangere vrouwen niet geheel zonder risico. Er zijn taken die je, wanneer je zwanger bent, beter over kunt dragen aan anderen. Denk daarbij aan het toedienen van sommige medicijnen. Een varken staat helaas niet altijd netjes stil. Er is daardoor altijd een kleine kans dat je tijdens het injecteren in contact komt met het middel.

Salmonellose is de meest
voorkomende ziekte die je via
varkens op kunt lopen

Zwangere vrouwen zijn kwetsbaar, dus goed om extra alert te zijn op alle mogelijke infecties. De kans op het krijgen van een zoönose via een zeug die te vroeg werpt, is erg klein. Bij schapen en geiten is die kans veel groter, denk maar aan Q-koorts.

Bacteriën vormen risico bij contact met varkens
De bekende varkensziekten die vruchtbaarheidsproblemen geven bij varkens, zoals PRRS en Parvo, zijn voor de mens gelukkig onschadelijk. Leptospirose kan een risico zijn, maar dat komt gelukkig weinig voor. Het betreft bij varkens meestal andere bacterietypen dan de veroorzaker van de ziekte van Weil bij mensen.

Draag handschoenen of
was je handen wanneer je in contact
bent gekomen met zieke dieren

Salmonellose is de meest voorkomende ziekte die je via varkens op kunt lopen. Daarnaast is griep een gevaar. Mensen krijgen gelukkig zelden varkensgriep en andersom is dat ook zo, maar geheel uit te sluiten is dit niet. Vlekziekte wordt af en toe gezien bij varkens en is incidenteel een zoönose, met name voor mensen in slachthuizen. Daarnaast vormen allerlei bacteriën uit mest en uit ontstekingen een risico. Wanneer je zelf een wondje hebt, kan dit door contact met deze bacteriën sneller gaan ontsteken.

Hygiëne belangrijkste voorzorgsmaatregel
Een hele lijst dus en dat lijkt afschrikwekkend, maar eigenlijk is dit helemaal niet het geval zolang je maar hygiënisch werkt. Dit geldt voor varkensbedrijven maar ook voor een kinderboerderij of hondenpension. Draag handschoenen of was je handen wanneer je in contact bent gekomen met zieke dieren. Let er op dat je dan ook kleding en laarzen wisselt en eet nooit terwijl je met dieren aan het werk bent.
Voor Chris vielen de werkzaamheden op de praktijk haar langzaamaan zwaar. Ze is nu met welverdiend zwangerschapsverlof, we zullen haar een paar maanden moeten missen. Veel geluk Chris!

Tineke v.d. Veerdonk/BOERDERIJ/ 24 oktober 2019