Voerligboxen met uitloop past bij de behoefte van de zeug!

Rick JanssenIn het Beter Leven concept worden voerligboxen met uitloop per 1 januari 2025 verboden. Daarmee geeft de Dierenbescherming een signaal af dat zij dit huisvestingssysteem voor zeugen niet een wenselijk systeem vind. Alternatieven zijn dan groepshokken met lange trog of grondvoedering of een systeem met voerstations. Met dit signaal wordt mogelijk de voerligboxen met uitloop ook voor andere concepten op termijn afgewezen.
De beweegredenen van de Dierenbescherming om dit systeem af te keuren liggen mogelijk in het industriële karakter van het systeem; veel hekwerk en staal in de stal. Of in de slechte controleerbaarheid of de zeugen dan toch niet vastgezet worden in het systeem (en geen uitloop hebben).
Echter het systeem van voerligboxen met uitloop past erg goed bij de behoefte van de zeug. Het natuurlijk gedrag van de zeugen lijkt nog erg veel op dat van hun wilde voorouders. Zij leven in groepen 2 tot 10 zeugen; “de rotte”. Hierbinnen is een hiërarchische structuur aanwezig. Dominante zeugen bepalen het gedrag van de groep. De zeugen gaan gezamenlijk rusten op een rustplek; “ketels” genoemd. Deze plekken dienen beschutting en veiligheid te geven.
Hiernaast gaan de zeugen gezamenlijk fourageren – op zoek naar voedsel in de voedselgebieden.
Het systeem van voerligboxen met uitloopt geeft de zeugen veiligheid en beschutting. Hiernaast kunnen de zeugen in dit systeem ook gezamenlijk voer opnemen. Dat geeft rust.
In tegenstelling tot een systeem van voerstations, waar de zeugen na elkaar het voer op kunnen nemen, en er dus bij het begin van de voerdag veel zeugen moeten wachten totdat zij hun portie voer kunnen opnemen.
Waarom kiest de Dierenbescherming niet voor een systeem wat het beste past bij het gedrag van de zeug? Een systeem van voerligboxen met uitloopt is zeker goed te verdedigen; het systeem past goed bij de behoefte van de zeug!

Varkensarts Rick Janssen/V-Focus/juni 2019