Denken in ketens

Varkensarts John Vonk laat bestuursfunctie achter zich

John Vonk is clustervoorzitter landbouwhuisdieren bij de KNMvD. De varkensdierenarts kiest ervoor om vanaf 1 januari 2021 weer fulltime voor De Varke

nspraktijk te gaan werken. “De varkenshouderij heeft in de toekomst behoefte aan dierenartsen die in ketens denken en werken”, zegt hij.

202012 VEEARTS Denken in ketens