Rudolf RaymakersEerste Anne Veenbaas penning is voor Rudolf Raymakers

DEVENTER – De eerste Anne Veenbaas-penning is voor varkensdierenarts Rudolf Raymakers. “Hij verdient deze penning vanwege zijn enorme bijdrage aan de verbetering van de varkensgezondheid in Nederland. Zo was hij betrokken bij het terugdringen van het antibioticumgebruik in deze sector en is hij een enorme verbinder van dierenartsen, varkenshouders, bestuurders en wetenschap.”, aldus voorzitter Geart Benedictus van het Anne Veenbaas Fonds. In verband met de huidige coronasituatie ontvangt Rudolf de prijs nu nog niet maar volgt de uitreiking op een later moment.

Voorgedragen door collega’s

Rudolf werd voorgedragen door zijn collega’s van De Varkenspraktijk. “Hij is van grote betekenis geweest voor de varkenshouderij, de diergeneeskunde van het varken én ook voor de volksgezondheid. Tijdens de grote uitbraak van Klassieke Varkenspest in Zuid Nederland was Rudolf het aanspreekpunt van de varkensartsen in Nederland. Ook realiseerde hij zich al vroeg dat de inzet van antimicrobiële middelen en de resistentievorming voor de volksgezondheid een groot risico zou vormen. Hij was één van de personen die zich sterk maakte voor het systeem van het benchmarken van het antibioticagebruik tussen bedrijven, door middel van de dier-dag-doseringen. Zijn doel was om met het verhogen van het management op het varkensbedrijf de inzet van antibiotica sterk beperkt kon worden. Als praktiserend dierenarts heeft Rudolf zich sterk ingezet voor One-Health, waarbij er door middel van het verbeteren van de samenwerking tussen artsen en dierenartsen wordt beoogd om de gezondheid van mensen, dieren en milieu te verbeteren.”

Het Anne Veenbaas Fonds

De Anne Veenbaas penning is in het leven geroepen in 2019, het jaar waarin Royal GD het honderdjarig bestaan vierde en het Anne Veenbaas Fonds werd opgericht. Anne Veenbaas was in 1919 in Friesland de eerste directeur van wat toen de eerste provinciale GD was. Zijn innovatieve geest en doorzettingsvermogen lagen aan de basis van wat een doorbraak in de TBC-bestrijding zou worden.

De benadering van Anne Veenbaas, het in het veld gebruiken van bestaande en nieuwe kennis, wil het Anne Veenbaas Fonds ook graag uitdragen. Daarom wordt jaarlijks de Anne Veenbaas penning met een bijbehorende financiële waardering van 500 euro uitgereikt aan iemand, of een groepje personen, die een significante bijdrage heeft geleverd, nog levert of een goed idee heeft om de diergezondheid in Nederland te bevorderen. Hiervoor kan iedereen personen aandragen bij het fonds.

Kijk voor meer informatie op www.anneveenbaas.nl.
Voor meer vragen kunt u contact opnemen met het fonds via het emailadres bestuur@anneveenbaas.nl
1-12-2020: Door: Geart Benedictus, voorzitter Anne Veenbaas Fonds