Rudolf Raymakers

Rudolf Raymakers

Varkensarts Someren

Door een goede samenwerking op het bedrijf en samenwerking in de keten ontstaat maatschappelijk draagvlak voor de varkenshouderij. Dit leidt tot een beter product en een hogere toegevoegde waarde, wat resulteert in een goed rendement voor de varkensvleesketen! Ik zie het als een persoonlijke uitdaging om vanuit De Varkenspraktijk een proactieve rol te spelen in dit proces.