Test je kennis!

Op de foto is een lever te zien met WHITE SPOTS. Deze zijn het gevolg van een infectie met spoelwormen (Ascaris suum). Wormeieren worden door het varken via de bek opgenomen en komen in de darm terecht. De larven die uit hun eitje komen starten een trektocht via de lever naar de longen en de luchtpijp. Vervolgens worden de larven opgehoest en weer doorgeslikt. In de darm wordt de larve volwassen en kan vervolgens eitjes produceren.

In de lever zorgt deze trektocht voor de witte plekjes, ofwel white spots, welke na enkele weken weer herstellen. Het zien van deze beschadigingen aan de slachtlijn zegt dus alleen iets over recente infecties. Ook in de longen kan de trektocht voor schade zorgen, waardoor vervolgens het risico op longontsteking door bacteriën en virussen verhoogd is.

Er zijn een aantal zaken belangrijk bij de preventie van spoelworminfecties. Grofweg in te delen in ontworming en hygiëne:

  • Ontworming: Om de cyclus van de worm te doorbreken moet de ontworming iedere vijf weken herhaald worden. De achtergrond hiervan is dat de cyclus ongeveer zes weken duurt. De zeug vormt een besmettingsbron voor de biggen in het kraamhok. Daarom is het ook van belang om zeugen consequent te ontwormen ongeveer één week voor werpen of door middel van bedrijfsontworming 3x per jaar. Wanneer er echter daadwerkelijk wormen gezien worden, geldt ook voor zeugen het advies ze langere tijd iedere 5 weken te ontwormen.
  • Hygiëne: Wormeieren zijn erg resistent in de omgeving, waardoor het niet lukt om de stal vrij te krijgen van eitjes. Een goede reiniging draagt bij aan een daling van de infectiedruk, zodat de schade beperkt blijft. Het wassen van zeugen met zeep voor het ingaan van de kraamstal draagt hier ook aan bij.