Ondernemer van de maand:
Dé Varkenspraktijk en Dé Herkauwerspraktijk!

Dierenarts Wilco bij de ingang van het pand van De Herkauwerspraktijk en De Varkenspraktijk in Mill

Dé Herkauwerspraktijk en Dé Varkenspraktijk in Mill Van toen naar nu…
Vanaf 2010 is in het pand op Meulenveldt 32 in Mill een Dierenartsencentrum gevestigd. Destijds een gemengde dierenartsenpraktijk voor gezelschapsdieren, paarden en landbouwdieren zoals koeien en varkens. Gezien de grote verschillen tussen al deze diersoorten en steeds verdergaande differentiaties van de dierenartsen is besloten om deze gemengde praktijk in 2018 op te splitsen in een praktijk voor gezelschapsdieren en een praktijk voor landbouwdieren. Deze laatste heeft zich gefuseerd met een landbouwhuisdierenpraktijk in Oss en samen met de locatie in Oss vormen wij nu:

Dé Herkauwerspraktijk en Dé Varkenspraktijk.

Dé Herkauwerspraktijk, samen sterker!
Wilco Boet is als één van de mede-eigenaren werkzaam als dierenarts voor herkauwers. Samen met zijn 10 collega-herkauwdierenartsen zorgt hij ervoor dat zowel koeien, als geiten en schapen, gezond blijven. Een beeld wat bij veel mensen nog zal leven is het beeld van een dierenarts die van spoedgeval naar spoedgeval rijdt en zo probeert levens te redden. Natuurlijk bestaat een deel van onze werkzaamheden nog steeds uit de ambulante zorg voor dieren, maar tegenwoordig bestaat onze taak voornamelijk uit het gezond houden van dieren. Samen met de veehouder en andere spelers op een boerenbedrijf proberen wij voeding, huisvesting, klimaat, dierenwelzijn én diergezondheid op een hoger niveau te krijgen. We kijken naar kengetallen van de bedrijven en proberen te kijken waar we deze kengetallen in samenspraak met de ondernemer op het boerenbedrijf kunnen optimaliseren. Preventie van dierziektes door bijvoorbeeld vaccinaties en het in kaart brengen van risicofactoren maakt dat wij de ondernemers kunnen coachen in het optimaliseren van het dierenwelzijn én de diergezondheid op hun bedrijf. Komende jaren zullen er nog veel veehouders stoppen met hun bedrijf. De veehouders die doorgaan zullen uitbreiden. Dit zien wij als een kans! Zowel interne als externe biosecurity worden op deze bedrijven nog belangrijker en onze rol als dierenarts is daarbij onmisbaar. Tevens hebben wij een groot geografisch gebied, waardoor wij met een minder aantal klanten toch een groot aantal dieren gezond kunnen houden. Op deze manier blijven onze collega’s specialist op het gebied van de gezondheidszorg voor melkvee, vleesvee, geiten en schapen.

Dé Varkenspraktijk, een stap vooruit!
Tevens is Wilco Boet mede-eigenaar van Dé Varkenspraktijk. Hier werken dagelijks 14 varkensartsen vanuit locaties in Mill, Oss en Someren. De ambulante spoedeisende zorg heeft in deze sector nog veel meer dan bij herkauwers, plaats gemaakt voor het coachen van diergezondheid in preventief opzicht. Zij zorgen dat de moderne varkenshouder kan beschikken over de nieuwste en meest effectieve inzichten op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn die passen bij het specifieke karakter van het bedrijf.

Bedrijventerreinvereniging
Wij zijn lid geworden van de bedrijventerreinvereniging om op deze manier betrokkenheid te tonen met de ondernemers om ons heen. Er zijn gedeelde belangen en door lid te zijn willen wij onze steun betuigen richting gezamenlijke initiatieven. Er woont niemand van ons bij de praktijk en dat maakt dat wij wellicht wat verder af staan van de overige ondernemers op het bedrijventerrein. Door lid te zijn proberen we toch de synergie te zoeken.

www.deherkauwerspraktijk.nl
www.devarkenspraktijk.nl

Parkmanagement Mill | News | Mededeling | maart 2021

Heeft u vragen over dit artikel? Wilco of een van de andere dierenartsen staan u graag te woord. U kunt ons bereiken via info@DeVarkenspraktijk.nl of per telefoon:
Mill: +31 (0)485 240000
Oss +31 (0)412 67 60 60
Someren +31 (0)493 44 10 44