Door teamvorming lager antibioticagebruik

De afgelopen jaren is het antibioticagebruik in de Nederlandse varkenssector met ruim 60% gedaald. Dit is een mooie prestatie waar de sector trots op kan zijn.

De verschillen binnen Europa zijn echter nog groot. Over een jaar gaat een nieuwe Europese antibioticaregelgeving in waarin landen gelijk getrokken worden. Goed nieuws, want dit betekent een eerlijkere concurrentiepositie voor landen die hun antibioticabeleid al goed op orde hebben, zoals Nederland.

Onder vastgestelde benchmarkwaarde

Ongeveer driekwart van alle Nederlandse varkensbedrijven bevindt zich al onder de vastgestelde benchmarkwaarde. Dit wil zeggen dat het antibioticagebruik per gemiddeld aanwezig varken, de zogenaamde DierDagDosering (DDD) onder de vastgestelde norm ligt. Deze wordt vastgesteld door de stichting diergeneesmiddelenautoriteit (SDA), een onafhankelijke organisatie van deskundigen die zich bezighoudt met de ontwikkelingen in het antibioticagebruik en het adviseren hierin.

Plan om antibioticagebruik te reduceren

Alhoewel de meeste bedrijven een lage DDD kunnen laten zien, zijn er bedrijven die het niet lukt om in het groene gebied te komen, ondanks alle inspanningen die hiervoor gedaan zijn. Voor deze bedrijven is voor de komende jaren een plan gemaakt om het antibioticagebruik verder te kunnen reduceren. Dit plan is opgesteld door de POV, dierenartsen en voeradviseurs en is vanaf 1 januari in de IKB’s opgenomen.

Adviesteam

Bedrijven die zich de afgelopen twee jaar in het rood bevonden, dienen een adviesteam samen te stellen. Vanaf 1 januari 2022 komt er een extra stap bij en moeten bedrijven die drie jaar achter elkaar een te hoog gebruik hebben, hun adviesteam uitbreiden met een procesbegeleider die niet verbonden is aan het bedrijf. Het adviesteam brengt verslag uit aan het IKB. Het IKB bekijkt daarna dan per bedrijf of er sancties ingesteld moeten worden.

Handvatten

Ik vind dit een goede aanpak. De bedrijven die in het groen zitten, worden beloond omdat zij kunnen volstaan met het jaarlijks opstellen van een gezondheidsplan en een behandelplan. Rode bedrijven krijgen de kans om te kunnen laten zien welke inspanningen er al geleverd zijn en krijgen handvatten om stappen te kunnen zetten.

Rode bedrijven krijgen de kans om te kunnen laten zien welke inspanningen er al geleverd zijn en krijgen handvatten om stappen te kunnen zetten

Verantwoordelijkheden

Het voorschrijven van antibiotica is voorbehouden aan de begeleidend dierenarts en daardoor ook zijn of haar verantwoordelijkheid. Het reduceren van het gebruik door het aanpakken van gezondheidsproblemen op een bedrijf is echter een verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen, inclusief de varkenshouder zelf.

Doelgericht

Op veel bedrijven is al sprake van een adviesteam, omdat dierenarts en andere specialisten regelmatig samen met de varkenshouder en zijn medewerkers overleg hebben waarin het antibioticagebruik ook ter sprake komt. De verslaglegging voor het IKB komt er dan bij als extra verplichting, maar zorgt er tevens voor dat het door het team doelgericht en planmatig besproken wordt. Op bedrijven waarin deze samenwerking echter minder vanzelfsprekend is, kan het een mooi handvat zijn om beter samen te werken door samen verantwoordelijkheid te nemen. Want alleen als alle neuzen dezelfde kant op staan, kun je stappen vooruit zetten!

Varkensarts Tineke van de Veerdonk /25 maart 2021/BOERDERIJ

Heeft u vragen over dit artikel? Tineke of een van de andere varkensartsen staan u graag te woord. U kunt ons bereiken via info@DeVarkenspraktijk.nl of per telefoon:
Mill: +31 (0)485 24 00 00
Oss: +31 (0)412 67 60 60
Someren: +31 (0)493 44 10 44