Diagnostiek: weten wat er precies speelt

De ene diarree is de andere niet en er zijn legio andere oorzaken dan PIA als de technische resultaten achterblijven. De juiste diagnose is daarom belangrijk om effectief maatregelen tegen Lawsonia te nemen.

Varkensarts John Vonk van De Varkenspraktijk in Oss noemt een aantal aandoeningen die een klinische gelijkenis hebben met PIA (differentiaaldiagnose). Toch is er bij elke aandoening wel een verschil met PIA. Zo geeft een maagzweer geen diarree, geeft PCV2 ‘slijters’ en typische microscopische laesies en concentreren problemen met E. Coli zich vooral in de dunne darm.

Er zijn voor de praktijk meerdere methoden om vast te stellen of er lawsonia in het spel is. Bij dode varkens kunnen gewone pathologie, histopathologie (weefsels), immuunhistochemie en een PCR-test informatie verschaffen. Bij levende varkens geeft detectie op de aanwezigheid van antistoffen in het bloed en een qPCR-test uit mestmonsters uitsluitsel.

Ken Steen Pedersen, dierenarts en professor aan de Universiteit van Kopenhagen, vindt een qPCR-test zeer geschikt. Maar het geeft volgens hem wel hoge kosten. Uit een praktijkproef blijkt het prima mogelijk om een mengmonster te maken waardoor minder analyses nodig zijn. De Denen verzamelden daartoe op 43 bedrijven 20 individuele mestmonsters. Daarnaast maakten ze ook een mengmonster door met overschoentjes door de hokken te lopen. Beide methoden bleken even effectief om de mate van besmetting vast te stellen. ‘Een bijttouw is ook net zo effectief’, aldus de dierenarts.

GEZONDHEIDKENNISPARTNER 25 MAART 2020 Varkens.nl