Test je kennis!

Alhoewel paars verkleurde oren óók bij PRRS zou kunnen passen, geeft het beeld van deze big een sterk vermoeden van hersenvliesontsteking. Het niet op kunnen, fietsende bewegingen van de ledematen en trekken met de kop past erg bij de gevolgen van een streptokokkeninfectie.

Streptokokken behoren tot de meest voorkomende bacteriën bij varkens. Ze komen als commensaal voor in de voorste luchtwegen, darmkanaal en het geslachtsapparaat, wat wil zeggen dat varkens zich bij ze dragen zonder ziekteverschijnselen. Er zijn vele soorten bekend, maar Streptococcus suis is wel één van de belangrijkste. Deze variant kan weer onderverdeeld worden in verschillende typen, welke gelukkig niet allemaal even kwaadaardig zijn. Van deze 35 verschillende typen klinken onder andere type 2 en type 9 ons vaak wel bekend in de oren. Streptococcus suis is een zoönose en daarmee dus ook voor de mens van belang.

Of een Streptokok ziekte veroorzaakt is dus afhankelijk van de kwaadaardigheid, maar ook van bijvoorbeeld introductie van een nieuw type op het bedrijf (via aanvoer van andere dieren), een verminderde afweer of ziekte, stress (denk aan verplaatsen van biggen, vechten en overbezetting) en een suboptimale leefomgeving (ruwe vloeren, slecht klimaat, etc.). Overdracht van Streptokokken gebeurt bij de geboorte, door neus-neus contact of door contact met andere dieren zoals vliegen, muizen, honden, katten vogels en de mens.

Streptokokken veroorzaken niet alleen hersenvliesontstekingen. Ook in andere organen kunnen ze problemen geven; denk aan verschillende soorten ontstekingen zoals gewrichtsontsteking, hartklepontsteking en longontsteking. Bloedvergiftiging en abortus zijn tevens verschijnselen veroorzaakt door Streptokokken. De schade door Streptokokken is groot; 3 tot 5 procent van de dieren vertoont ziekteverschijnselen. Aantonen gebeurt door middel van kweken van de bacterie na monstername bij sectie.

Over het algemeen is de bacterie goed te behandelen met behulp van antibiotica, waarbij snel ingrijpen de kans op genezing vergroot. Voorkomen is echter beter dan genezen. Over het algemeen is een goede hygiëne hierbij van groot belang; denk bijvoorbeeld aan strikte all-in, all-out en goede reinigings- en desinfectieprocedures voor zowel mens als omgeving. Indien dit onvoldoende resultaat geeft, is inzet van een bedrijfsspecifieke vaccinatie ook nog een optie. In de nieuwsbrief van Februari 2023 vindt u meer informatie over de bereiding van deze autovaccins.