PED: virusdiarree bij varkens

In het kader van PED volgen wij de protocollen zoals gemaakt door de Gezondheidsdienst voor het bezoek aan varkensbedrijven.
Het PED-virus wordt niet verspreid via de lucht, maar via varkens, mest en materiaal. Graag willen wij een aantal zaken extra onder de aandacht brengen.

Het PED-virus is NIET gevaarlijk voor de volksgezondheid, maar wel voor uw biggen, zeugen en vleesvarkens!

  • De auto wordt het liefst aan de openbare weg of een schone parkeerplaats geparkeerd. Daar wordt gebruik gemaakt van overschoenen om richting de hygiënesluis te lopen. Een plaats waar de erfbetreders overschoenen of ander materiaal kunnen weggooien (vuilnisbak) aan de openbare weg of bij de parkeerplaats bij het verlaten van het bedrijf is vandaar gewenst.
  • De vuile weg (het gedeelte waarover de wagens voor transport van varkens, voer en mest rijden) dient vermeden te worden om naar de hygiënesluis te gaan.
  • Indien mogelijk, is douchen voor en na een bedrijfsbezoek de effectiefste wijze om niets mee te brengen in het bedrijf en naar een volgend bedrijf. Op bedrijven waar het mogelijk is, gebruiken wij bij voorkeur altijd de douche. Zorg daarom voor voldoende schone kleding, handdoeken en zeep/shampoo.
  • Een hygiënesluis dient de scheiding te zijn tussen het vuile gedeelte (“buiten”) en het schone gedeelte (“binnen”). Zorg er daarom voor dat er een duidelijke scheiding is tussen beide delen.
  • Daarnaast is het wassen van handen en ontsmetten van de handen ook belangrijk. Zorg voor faciliteiten om spullen en handen te wassen en ontsmetten.
  • Indien er diarree is bij varkens op het bedrijf of de uitval hoger is dan gebruikelijk, neem dan direct contact op met de begeleidende dierenarts. Ook wanneer deze komt voor een regulier bezoek.
  • De diagnostiek geschiedt door het nemen van mestmonsters of het insturen van varkens naar de Gezondheidsdienst. De dierenarts zal daarvoor een verder plan van aanpak maken.

Omdat het PED-virus vastgesteld is bij een aantal Nederlandse bedrijven dienen we extra voorzichtig te zijn met alles en iedereen die op het bedrijf komt. Met goede hygiënemaatregelen kan het virus buiten de deur gehouden worden. Denk ook aan het transport van uw varkens en maak daarover afspraken met handelaar/transporteur.

Goed voorbeeld doet volgen. Dus zorg ervoor dat u en uw personeel ook het goede voorbeeld geven en daarmee ook verwachten van iedere erfbetreder dat het zo gebeurt. Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de praktijk of uw dierenarts!

De varkensartsen van De Varkenspraktijk:

Varkenspraktijk locatie Someren: 0493-441044
Varkenspraktijk locatie Oss: 0412-676060

De Varkenspraktijk, januari 2015, varkensarts Marc Schyns