Passie voor preventie

Interview met Rudolf Raymakers, varkensarts De Varkenspraktijk Someren

Rudolf Raymakers is een kleine 40 jaar geleden afgestudeerd  aan de faculteit diergeneeskunde in Utrecht en sindsdien werkzaam bij Veterinair Centrum Someren, de laatste 19 jaar als gespecialiseerd varkensdierenarts.

‘De varkens hebben me altijd geïnteresseerd, met name het stukje management in combinatie met gezondheid. Door goede bedrijfsvoering kun je voorkomen dat je zieke dieren hebt , waardoor je het antibioticagebruik laag kunt houden’, aldus Rudolf.

Sinds wanneer bezoekt u de HyCare stal ‘De Raamloop’?
Sinds 1,5 tot 2 jaar bezoek ik de HyCare stal de Raamloop. Inmiddels is daar een speenstal en een vleesvarkensstal gevestigd. Ik heb inmiddels dus al heel wat rondes voorbij zien komen. We hebben goede biggen opgelegd en minder goede biggen. Ik heb gezien dat als je minder goede biggen oplegt, je er dan uiteindelijk wel goede vleesvarkens van kunt maken. Als ik die biggen toen had moeten beoordelen, dan had ik daar wel mijn vraagtekens bij, maar daar ben ik dus positief over.

Wat is uw mening over HyCare?
Ik denk dat HyCare zeker een systeem is met toegevoegde waarde. Er zitten hele strakke protocollen op HyCare en een goede toepassing is belangrijk. Management speelt een belangrijke rol in de gezondheid van dieren. Ik denk dat HyCare ook een rol kan spelen in de ketenstructuur. Ketens zouden adviezen kunnen geven omtrent de aanpak op varkensbedrijven om zo een lagere infectiedruk te creëren en een betere gezondheid te krijgen.

Is HyCare voor iedere varkenshouder geschikt?
Ik denk dat het voor iedereen geschikt is, maar je moet het wel goed uitvoeren. Voor elke afdeling een andere overall en laarzen aantrekken en dat consequent volhouden. Dat moet tussen de oren gaan zitten en daar moet je iemand in coachen, want dat is heel belangrijk.

Welke elementen spelen een rol?
Contactstructuren en toommanagement spelen een hele belangrijke rol in gezondheid. Probeer groepen dieren op het bedrijf los van elkaar te zien, zodat er weinig infecties gemengd worden. Met de HyCare-methode probeer je ook infecties rondom de dieren weg te houden. Er is natuurlijk niemand tegen hygiëne, schoon water en goede contacten. Dat zijn gewoon goede systemen en de manieren om gezonde varkens te krijgen De hele varkenshouderij zou hier veel meer voordeel van krijgen als we dit in ketens doen, aangezien de gezondheid van de varkens veel beter is.

Waar kijkt u naar tijdens uw bezoeken?
Ik kijk naar de technische resultaten, de groei, de voederconversie en die zijn zonder meer goed. De uitval is ook goed. Als de hygiëne goed op orde is en het drinkwater schoon en aangezuurd is, dan zie je dat je goede salmonella waarden kunt scoren.

Hoe zijn de salmonella resultaten?
De salmonella scores bij de HyCare-stal zitten altijd in categorie 1 en de OD-waarden zijn altijd laag. Voor mij als dierenarts goede uitleesparameters en ik vind het prettig om te zien dat dat goed in orde is.

Wat valt verder op in de HyCare-stal?
De vloeren en wanden zijn gecoat en dit geeft een veehouder een stuk gemak bij het reinigen en desinfecteren van de stal. De goede ongediertebestrijding zorgt ervoor dat ongewenste bezoekers uit de stal blijven. Zeker ratten, muizen en vliegen kunnen in principe overal komen en het zijn verspreiders. Ze zitten overal aan, ze vreten mee en het zijn misschien dragers van ziektekiemen. Dus het is erg belangrijk om op een varkensbedrijf een goede bestrijding te hebben, een goed systeem om ongedierte te voorkomen. En dat betekent niet alleen dat je daar middelen voor moet gebruiken maar ook dat je je stal goed in orde hebt.

Veterinair Centrum Someren
VCS is een multidisciplinaire dierenartsenpraktijk. De praktijk is onlangs volledig op een duurzame manier verbouwd en het hygiëne aspect speelt ook bij VCS een grote rol. Aangezien het een multidisciplinaire praktijk is, landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren, werken ze met een vuile en schone weg om o.a. verspreiding van ziektes te voorkomen. De visie van VCS is dat je dieren op een goede manier moet huisvesten en verzorgen zodat je een goed eindproduct krijgt. Diergezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid spelen hierbij een belangrijke rol.

Bekijk hier het volledige interview

10 APR 2019/VARKENS.NL/Passie voor preventie/ Rudolf Raymakers