Nieuwsbrief April 2022

In bijgaande nieuwsbrief leest u alles over onze nieuwe samenwerking, geven we een introductie op Nederland PRRS vrij in 2050 én schenken we de aandacht aan het juist opslaan van medicatie.

De Varkenspraktijk – Nieuwsbrief April 2022