Nieuw gereedschap in strijd tegen PIA-infectie varkens

Terugdringing van het antibioticagebruik in de varkenshouderij heeft er een nieuwe tool erbij gekregen. Het PIA-vaccin van MSD Animal Health pakt alle vormen van Lawsonia intracellularis (PIA) bij varkens vanaf drie weken leeftijd aan. Een goede diagnose is nodig voor een zekere effectiviteit.

Darmaandoeningen bij groeiende varkens zijn volgens Hetty Schreurs, directeur van stichting diergeneesmiddelen autoriteit (SDa), belangrijke antibioticavreters. ‘De werkzame stoffen die dan ingezet worden bij biggen en vleesvarkens betreffen met name oxytetracyclines en macroliden. En juist die middelen worden het meest ingezet bij die diercategorieën. Het terugdringen van PIA, zoals met het nieuwe vaccin wordt beoogd, past in de reductiedoelstelling voor de varkenssector.’

Met die toelichting opende Schreurs als dagvoorzitter bij het PIA Preventie Event op 13 februari in Veghel. Bij de lancering van vaccin Porcilis Lawsonia van MSD Animal Health waren ruim 150 dierenartsen en voeradviseurs present.

F1-bolide
Varkensarts John Vonk van De Varkenspraktijk uit Oss was betrokken bij praktijktesten. Hij noemt het PIA-vaccin een nieuw stukje gereedschap voor zijn vakgenoten om PIA bij varkensbedrijven aan te pakken. ‘Het is net als een nieuwe motor voor Max Verstappen zijn F1-bolide. Daarmee kan hij meer winnen. Dat gevoel heb ik met dat nieuwe vaccin ook.’

Terugdringen van PIA past in de reductiedoelstelling voor de varkenssector

PIA is alom aanwezig in de praktijk. Vonk zegt 46 vleesvarkensbedrijven te begeleiden, waarvan er tien op dit moment met een uitbraak van acute PIA te maken hebben. Dat bevestigt de diagnose die Vonk noodzakelijk acht, omdat het ziektebeeld in de stal ook overeen kan komen met andere aandoeningen, zoals maagzweren of een darmdraaiing. ‘Bij het leeuwendeel van die bedrijven ben ik gestart met het voor de voet weg vaccineren van varkens met dit injecteerbare PIA-vaccin.’

1,50 euro per dosis
Porcilis Lawsonia kost volgens Vonk rond de 1,50 euro per dosis van 2 milliliter. In eerdere praktijktesten ervoer Vonk dat het injecteren van het nieuwe PIA-vaccin bij de helft van de varkens op een probleembedrijf zichtbaar betere resultaten opleverde.

Minder uitval, een hogere groei en een lagere voerconversie, somt hij op. ‘Als je op het randje zit van hard groeiende varkens, dan kan een stressfactor de darmbalans snel verstoren. Een wisselende voeropname of -samenstelling is funest net als een slechte hygiëne en een gebrekkige ongediertebestrijding.’

14 feb 2020/NIEUWE OOGST/Jos Thelosen