Belangrijke infectieroutes voor PRRS-virussen

Een manier om de herkomst van een PRRS-virus op een bedrijf uit te zoeken is om van elk gevonden PRRS-virus een soort vingerafdruk (de zogenaamde sequentie analyse van het erfelijke materiaal) te nemen en deze te vergelijken met alle andere gevonden PRRS-virussen in Nederland. Als alle varkensbedrijven in Nederland dit zouden doen dan krijg je duidelijk in beeld op welke bedrijven hetzelfde PRRS-virus zit, waarna je door contactonderzoek kunt gaan achterhalen hoe het virus zich mogelijk verspreid heeft. De belangrijkste infectieroutes voor het PRRS-virus zijn:

 • Direct contact:
  • Varkens: aanvoer van geïnfecteerde varkens op een bedrijf is een belangrijke manier waarop het PRRS-virus zich kan verspreiden.
  • Sperma: gebruik van PRRS positief sperma kan introductie van het PRRS-virus op een zeugenbedrijf veroorzaken. EU-regelgeving verplicht sinds enige tijd dat er enkel sperma tussen EU-landen verhandeld mag worden van PRRS vrije KI-stations. In Nederland zijn dan ook alle KI-stations PRRS vrij en deze worden wekelijks gemonitord.
 • Indirect contact:
  • Transport: het vervoer van PRRS-vrije varkens met een vrachtwagen waarop eerder PRRS positieve varkens zijn getransporteerd kan tot besmetting leiden. Het PRRS-virus kan langere tijd in organisch materiaal in een koude, vochtige omgeving overleven.
  • Mest: PRRS-virus kan langere tijd in mest overleven. Het gebruik van een vrachtwagen voor mesttransport waar eerder PRRS positieve mest in heeft gezeten, kan door uitblazen van lucht uit de mesttank in de luchtinlaat een PRRS-besmetting veroorzaken.
  • Mensen: mensen die in contact zijn geweest met PRRS besmet materiaal kunnen dit overbrengen van het ene naar het andere bedrijf via handen en/of kleding en schoeisel. [WIST U: DAT OP MINDER DAN 50% VAN DE NEDERLANDS VARKENSBEDRIJVEN BEZOEKERS MOETEN DOUCHEN]
  • Materialen: idem.
  • Ongedierte: idem.
  • Lucht: de grote vraag is of overdracht van PRRS via de lucht wel een belangrijke infectieroute is of juist het belangrijkste excuus om niets te doen.