Test je kennis!

Schurft is een huidaandoening, die onder andere bij het varken voorkomt. Het wordt veroorzaakt door een mijt (Sarcoptes scabei varietas suis). Deze mijt graaft gangen in de huid, waar het eitjes legt. Het leeft van huidmateriaal. Bij een acute besmetting ontstaan rode pukkeltjes. Bij herhaald contact ontstaat een overgevoeligheidsreactie, wat zich uit in chronische schurft. Hierbij ontstaan korsten, meestal op de kop (rond de ogen, neus of oren) en de achterpoten. Dit gaat gepaard met flinke jeuk; men ziet onrustige dieren die met regelmaat schuren aan onder andere muur en hokinrichting. Bij hevige besmettingen heeft het effect op de voederconversie en prestaties van het dier. Zo liggen zeugen met schurft gemiddeld meer biggen dood.

Binnen het bedrijf kunnen mijten overgedragen worden door onderling contact of contact via besmette kleding de veehouder/dierverzorger. Maar de mijt kan ook buiten het varken overleven onder gunstige omstandigheden. Hierdoor ook besmetting tussen bedrijven mogelijk, bijvoorbeeld door besmette transportmiddelen.

Het aantal huidontstekingen aan de slachtlijn kunnen een indicatie geven van een schurftbesmetting. De daadwerkelijke diagnose kan gesteld worden door aantonen van de mijt onder een microscoop, na het nemen van een huidafkrabsel. Ook bloedonderzoek is mogelijk, waarbij afweerstoffen tegen de mijt aangetoond kunnen worden tussen de twee tot vier maanden na de besmetting.

Er zijn meerdere ontschurftingsmiddelen op de markt, waarbij men rekening dient te houden met het feit dat deze wel de mijt doden, maar niet de eieren. Hierdoor kan herbesmetting plaatsvinden, wat maakt dat meerdere behandelingen om de 7 tot 14 dagen noodzakelijk zijn.