Test je kennis!

Diarree bij biggen is een toch wel veel voorkomend fenomeen. Op het eerste zicht kunnen we een vermoeden van een veroorzaker uitspreken, maar voorop staat dat het doen van onderzoek voornaam is voor een juiste diagnose én behandelplan.

Middels deze Test je kennis! willen we het onderwerp Coccidiose de revue laten passeren. Coccidiose bij zogende biggen wordt veroorzaakt door een kleine parasiet, Cystoisospora suis genaamd. Deze parasiet leeft en vermenigvuldigt in de dunne darm, wat schade aan het darmslijmvlies geeft. Deze schade zorgt ervoor dat de darm niet meer optimaal kan werken, met diarree tot gevolg.

Het vermenigvuldigen zorgt voor van zogenaamde oöcysten (eitjes), welke worden uitgescheiden in de mest van het besmette dier. Hierdoor kunnen andere dieren besmet worden. Biggen worden vaak in de eerste levensweek besmet door opname van de oöcysten vanuit de omgeving. Met de tijd ontwikkelen biggen over het algemeen weerstand, waardoor we klinische symptomen zoals diarree enkel bij jonge biggen waarnemen. Dit zien we meestal tussen de 7 en 11 dagen leeftijd in de vorm van gele tot grijze pasteuze mest. De biggen vormen een ruw haarkleed, zijn ten gevolge van de diarree uitgedroogd en hebben een vertraagde groei. Daarnaast kun je je voorstellen dat dieren met een beschadigde darm gevoeliger zijn voor andere bacteriën en virussen.

Middels laboratoriumonderzoek naar oöcysten is het mogelijk een vermoeden van een coccidiosebesmetting te bevestigen. Hierbij is het goed te beseffen dat het soms moeilijk is de oöcysten aan te tonen; de uitscheiding begint al 1 á 2 dagen voor het optreden van diarree. Vandaar dat wordt aangeraden een mengmonster te nemen en hierbij eenzelfde toom meermaals te bemonsteren (tweemaal met een week tussentijd).

Oöcysten zijn erg resistent, waardoor het moeilijk is ze geheel uit de omgeving te doen laten verdwijnen. Een goede reiniging van (kraam)hokken kan er wel voor zorgen dat dieren met minder oöcysten in aanraking komen. Dit is één van de redenen dat veel varkensbedrijven preventief dieren behandelen met een anti-coccidiosemiddel.