Nieuwsbrief Juni 2021

Bijgaand treft u de nieuwsbrief van Juni. Dit keer komen vergiftigingen en de belangrijkste aandachtspunten met zicht op de zomer aan bod. Ook stelt varkensarts Rick zich voor, bespreken we het wel en wee rondom vaccinatiereacties én schrijft varkensarts Tineke haar laatste column in haar rol als onze collega.

De Varkenspraktijk – Nieuwsbrief juni 2021