Nieuws

Iedere pandemie begint met één zieke

Waarom ligt er zoveel nadruk op varkensgriep? Het is een zoönose, maar jaarlijks krijgen niet veel mensen griep van een varken. De zorg zit in het feit dat het virus snel kan veranderen en een pandemisch karakter kan krijgen.

Dierenarts John Vonk van De Varkenspraktijk twijfelde of hij mee zou werken aan een onderzoek van een brede groep bedrijven naar zoönosegeletterdheid.

Nieuwsbrief Juni 2024

Onze sector staat voor mooie uitdagingen, de één mogelijk wat gecompliceerder dan de andere.
Kennis vergaren helpt hierbij, dé reden dat Stella naar Zweden afreisde én De Varkenspraktijk
samenwerkt met verschillende instanties. U leest er meer over in deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief April 2024

Zorgen doen we continu; we hebben de zorg voor onszelf, maar ook de zorg voor de dieren en de zorg dat het werk van de dag weer gereed komt. Maar zorg besteden aan een goede spuithygiëne is óók van belang. En de zorgen om overdracht van ziekten van dier op mens brengen wetswijzigingen met zich mee die de varkenssector niet ongemoeid laten.

Nieuwsbrief Februari 2024

Op de valreep komt op deze laatste dag van Februari de nieuwsbrief uit. Weer bomvol met een verscheidenheid aan onderwerpen; collega Rick gaat in op de optimale adaptatie van fokgelten, we lichten het al dan niet leverbaar zijn van producten toe én stippen de komende periode in onze kennisreeks een precair onderwerp aan. 

Smeerwrang?

Ik treft ze vaak in vlagen aan: biggen met prachtig mooie afbeeldingen op de huid, alsof er een landkaartje op getekend is. Meestal te zien in de speenstal of op de mesterij. Naast dat ze worden uitgescholden voor roetbig, is de toegepaste therapie bij deze diagnose soms nogal alternatief te noemen.

Nieuwsbrief December 2023

We maakten al eens kennis met het fenomeen “Welzijnscoach”. Collega Marly geeft een toelichting op de huidige stand van zaken in deze nieuwsbrief. Verder stelt Elisa zich voor, is er een nieuwkomer in het Boert Bewust concept én vertellen we u graag iets over de PRRS studieclub die we in samenwerking met MSD hebben opgezet.