Nieuws

Nieuwsbrief Juni 2022

Tegenwoordig moet alles duurzaam zijn. Maar wat is dat eigenlijk, “duurzaam”? En in hoeverre is dit toepasbaar binnen de varkenshouderij? In deze nieuwsbrief geeft collega Jan Paul zijn visie hierover. Om de duurzaamheid van uzelf nog wat te verhogen geven we aan wat te doen bij accidentele zelfinjectie én we gaan in op de term SINS. Kortom; weer een bomvolle nieuwsbrief! 

Duurzame varkenshouderij

Tegenwoordig moet alles duurzaam zijn, over welk gebied je ook praat. Maar wat is duurzaam? Volgens de Dikke van Dale bevat duurzaam de volgende facetten: 1) lang durend, 2) weinig aan slijtage of bederf onderhevig, 3) het milieu weinig belastend. Als je artikelen over duurzame varkenshouderij leest wordt daar dierwelzijn (en volksgezondheid) vaak aan toegevoegd. De definitie van duurzaam produceren op zich is al ingewikkeld, maar als we daar ook het dierwelzijn in mee nemen wordt het wel zeer complex.

Nieuwsbrief April 2022

In bijgaande nieuwsbrief leest u alles over onze nieuwe samenwerking, geven we een introductie op Nederland PRRS vrij in 2050 én schenken we de aandacht aan het juist opslaan van medicatie.

De Herkauwerspraktijk en De Varkenspraktijk in de media

“We zijn een enthousiast team, we vormen een mooie mix van jong talent en bewezen ervaring,” geeft praktijkmanager Marieke Coppens aan. “Ontstaan vanuit een fusie tussen twee praktijken, zijn we inmiddels goed op elkaar ingespeeld. Dat heeft te maken met ieders inzet en de toegevoegde waarde die iedere medewerker biedt aan het team. Daar zijn we trots op.”

PED: virusdiarree bij varkens

In het kader van PED volgen wij de protocollen zoals gemaakt door de Gezondheidsdienst voor het bezoek aan varkensbedrijven. Het PED-virus wordt niet verspreid via de lucht, maar via varkens, mest en materiaal. Graag willen wij een aantal zaken extra onder de aandacht brengen.

Bloederziekte

Soms kom ik termen tegen in de wandelgangen die mij heel logisch in de oren klinken. Maar wanneer ik dan de boeken induik, verbaast het me hoe uitgebreid het verhaal is wat erachter zit. Bloederziekte behoort zeker tot deze categorie.