100 seconden dierenarts

Marrina Schuttert Varkensarts Someren

De 100 Seconden Dierenarts gaat in op actuele gezondheidsvraagstukken. In korte video’s licht een erkende dierenarts of specialist binnen 100 seconden een gezondheidsvraag toe en geeft handige tips. Deze video’s zijn samengesteld door een onafhankelijke redactie.

Snuffelziekte

Atrofische rhinitis wordt veroorzaakt door de bacteriën Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida. Vooral de gifstof die Pasteurella uitscheidt tast het neusweefsel van varkens aan. Biggen en vleesvarkens met snuffelziekte zijn gevoeliger voor luchtwegproblemen en groeien slechter.

IDAL

IDAL is de afkorting voor Intra Dermal Applicator of Liquids. Het is een naaldloos injectie systeem dat speciaal is ontwikkeld om vaccins in de huid te spuiten.

Spoelworminfecties

Op vrijwel elk varkensbedrijf komen worminfecties voor. Varkens nemen wormeitjes op uit de omgeving.

Batch management

Batch management is het structureren van de productiegroepen op een varkensvermeerderingsbedrijf.

Influenza

Influenza is meestal niet dodelijk, maar geeft wel groeiachterstand en reproductieproblemen. In de acute vorm krijgen varkens hoge koorts en respiratoire problemen.

Coli en clostridium diarree

Escherichia coli (E. coli) en Clostridium perfringens zijn bacteriën die geboortediarree veroorzaken bij pasgeboren biggen.

PRRS

PRRS is een steeds veranderend virus, dat op bijna alle varkensbedrijven voorkomt. De economische schade is groot. Zeugen kunnen reproductieproblemen krijgen.

APP

APP staat voor Actinobacillus pleuropneumoniae. Het is een bacteriële aandoening die acute en chronische longontsteking veroorzaakt, met longlaesies en pleuritis.

Ziekte van Glässer

De Ziekte van Glässer is een bacteriële infectie die veel voorkomt, maar niet altijd gemakkelijk is te diagnosticeren. Het wordt veroorzaakt door de bacterie Haemophilus parasuis, die op alle varkensbedrijven aanwezig is.

Berenmanagement

Vanwege welzijnsredenen worden er tegenwoordig steeds meer ongecastreerde beren gehouden. Berengeur en ongewenst gedrag zijn de grootste problemen van het houden van beren.

PCV2

PCV2 staat voor Porcine Circovirus type 2, vaak afgekort tot Circo. Het is een minuscuul virus, dat de veroorzaker is van onder andere slijters ziekte, PDNS en reproductieproblemen bij de zeug met doodgeboren- en slappe biggen.

Scoren van zieke varkens

De wetgeving rond het gebruik van antibiotica verandert. Het is voor elke varkenshouder belangrijk om het antibioticumgebruik op het bedrijf terug te dringen.

Mycoplasma

Mycoplasma hyopneumoniae is een bacterie, die longontstekingen en groeivertraging veroorzaakt. Een mycoplasma infectie herken je meestal aan de bekende droge kuch, die je vooral hoort na het opjagen van de varkens.