Patricia van GinderenBig vertroetelen verlaagt kans op ziektes

De oplossing zit niet altijd in een potje.

Ik vind het super nuttig om op reguliere basis met varkenshouder en erfbetreders samen de bedrijfsresultaten door te spreken. Ook al zijn deze naar tevredenheid, er vallen altijd wel wat puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ te zetten. Zo ook laatst tijdens een managementoverleg. Het betreffende bedrijf heeft over het algemeen niets te klagen omtrent de prestaties.

Echter, de uitval in de vleesvarkensstal is al enige tijd een punt van aandacht. Te vaak een niet herstellende kreupele big, slijter of een dier dat plots doodligt. Geen zorgwekkende aantallen, maar toch te veel om het door de vingers te zien. Bij een goede start in de kraamstal en vlotte carrière na spenen zou uitval op latere leeftijd niet of nauwelijks hoeven voorkomen.

Preventief basis onderzoek

Meermalen per jaar wordt op dit bedrijf op preventieve basis onderzoek uitgevoerd. Van verschillende diergroepen wordt zowel bloed als speeksel onderzocht op een heel scala aan ziekten. Hierdoor zijn resultaten vergelijkbaar en kun je zien of in een bepaalde periode meer antistoffen terug te vinden zijn. Dit kan duiden op het verkrijgen van extra afweer door vaccinatie, maar kan ook een indicatie zijn voor de aanwezigheid van een ziekteverwekker. Er hoeven dan niet direct problemen in de stal zichtbaar te zijn, maar het kan wel aan de weerstand van het varken trekken, waardoor het dier gevoeliger is. Uit dit preventieve onderzoek kwamen recent geen zorgwekkende veranderingen naar voren.

Chronische hartzakontsteking

Gelukkig zijn er meer wegen die naar Rome leiden. Ook het voor sectie insturen van een kadaver naar de Gezondheidsdienst voor Dieren kan extra inzichten geven. Bij sectie op enkele plots dode dieren kwam een duidelijk beeld van chronische hartzakontsteking door Streptokokken naar voren. Streptokokken zijn één van de meest voorkomende bacteriën bij varkens.

Er zijn veel verschillende types en gelukkig zijn ze lang niet allemaal ziekmakend. De big wordt er na geboorte mee besmet door zeug en omgeving. Is de hygiëne in de kraamstal goed en krijgt de big voldoende biest en daarmee afweer, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Wanneer er echter een kwaadaardig type de kop op steekt in combinatie met minder gunstige omstandigheden kan dit zich uiten in gewrichtsontstekingen en hersenvliesontstekingen. Ook ontstekingen in andere delen van het lichaam (zoals longen, hartkleppen of hartzakje) of sepsis (bloedvergiftiging) met al dan niet plotselinge sterfte komen voor.

Vaccin toepassen

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid een vaccin toe te passen op dit bedrijf. Je hoopt daarmee de weerstand van de big te verhogen. Maar zoals deze veehouder en onze praktijk met regelmaat aanhalen: de oplossing zit niet altijd in een potje. Want als de big van geboorte tot slacht onvoldoende vertroeteld wordt, gaat een vaccin niet zaligmakend zijn.

Het is dan ook goed na te lopen waar nog verbetering behaald kan worden. Valt er nog wat te optimaliseren aan huisvesting, klimaat, voeding, verzorging of hygiëne? Kan ik de mate van stress reduceren voor het dier, waardoor ziekten minder kans krijgen? Dit bedrijf heeft ervoor gekozen eerst aan de slag te gaan op dit niveau. Want al is het een prachtbedrijf om te zien, er zijn altijd verbeterpunten.

Varkensarts Patricia van Ginderen /21 oktober 2021/BOERDERIJ

Heeft u vragen over dit artikel? Patricia of een van de andere varkensartsen staan u graag te woord. U kunt ons bereiken via info@DeVarkenspraktijk.nl of per telefoon:
Mill: +31 (0)485 24 00 00
Oss: +31 (0)412 67 60 60
Someren: +31 (0)493 44 10 44