Zorg om resistentie tegen antibioticum colistine

Langzaam is er een wereldwijde verspreiding van resistentie tegen het tweedekeuze-antibioticum colistine. Zo is vastgesteld op een internationaal congres. Het wekt zorgen.

Tijdens het internationale congres over infectieziekten, de ECCMID 2016 in Amsterdam, blijkt dat het wereldwijde probleem van resistentie tegen het antibioticum colistine zich langzaam verspreidt. Colistine is een tweedekeuzemiddel dat momenteel het beste werkt tegen een E. coli-besmetting, aldus John Vonk, voorzitter van de werkgroep varkenshouderij van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). In een werkgroep waaraan ook humane artsen deelnemen, ziet men vooralsnog geen reden om het gebruik van colistine in de veehouderij te veranderen, zegt Vonk.

Gebruik in varkenshouderij afgenomen

Het gebruik van colistine is de laatste jaren in de varkenshouderij ook alleen maar afgenomen. “We denken ook dat de resistentie niet door het gebruik in de veehouderij komt, maar door reizen en transport. Vooral het gebruik in landen zoals China, die het middel colistine te pas en te onpas gebruiken, is een risicofactor, aldus Vonk. “Doordat mensen veel meer reizen moeten we als sector wel alert zijn om de resistentie van colistine te voorkomen.”

11 april 2016/BOERDERIJ/Judith Waninge