Met goede stof- en emissiebeperkende technieken is wonen in het buitengebied gezonder dan in de stad, schrijft Boerderij-columnist Tineke vd Veerdonk.

Discussie is er volop, als het gaat over gezondheidsrisico’s voor mensen die in de buurt van veehouderijen wonen. De Q-koortsepidemie heeft dit toch wel in een stroomversnelling gebracht. Maar ook vogelgriepuitbraken en bijvoorbeeld de MRSA-bacterie hebben de bezorgdheid doen groeien.

Groot onderzoek van RIVM

Dit is de aanleiding geweest voor een grootschalig onderzoek, waarvan het RIVM onlangs de eindresultaten naar buiten heeft gebracht in het rapport Invloed van veehouderij op de gezondheid van omwonenden. Meer dan 100.000 mensen hebben een vragenlijst ingevuld. Een klein gedeelte is vervolgens verder onderzocht.

Hoewel het een zeer uitgebreid onderzoek is, zijn de uitslagen lastig te interpreteren. Er spelen zoveel andere factoren mee, die invloed kunnen hebben op gezondheid.

Hierdoor wordt het rapport op verschillende manieren door de media naar buiten gebracht en dit is natuurlijk afhankelijk van de doelgroep waarvoor wordt geschreven.

Minder astma en allergieën bij buren van veebedrijven

Mijn doelgroep in deze column zijn veehouders en mensen die op de een of andere manier geïnteresseerd zijn in de veehouderij.

Wat dan natuurlijk goed doet, is de conclusie dat omwonenden minder vaak last van astma en allergieën hebben. Dichtbij veebedrijven wonen minder mensen met COPD, een chronische luchtwegaandoening. Dit was eigenlijk al bekend uit eerdere onderzoeken: kinderen die opgroeien in het buitengebied komen meer in contact met allerlei dieren en planten. ‘Vies worden’ is wat dat betreft goed voor je immuunsysteem.

Dichtbij veebedrijven wonen minder mensen met COPD, een chronische luchtwegaandoening.

Wel verband tussen veehouderijen en verminderde longfunctie

Wat echter zorgen baart, is dat er een verband aangetoond is tussen wonen nabij veehouderijen en een verlaagde longfunctie. Als er dan sprake is van luchtwegproblemen, zijn de klachten vaak ernstiger. Dit heeft onder andere met verhoogde ammoniakconcentraties in de lucht te maken.

In hoeverre infectieziekten of bijvoorbeeld fijn stof en endotoxinen in de lucht, afkomstig van dieren, meespelen, is niet duidelijk geworden. Hiervoor is een vervolgonderzoek gestart.

‘Wat een hoop dieren in ons dichtbevolkte landje!’

Ik vind het eigenlijk ook wel logisch dat we in ons dichtbevolkte landje last van elkaar hebben. In het rapport stonden de recente dieraantallen vermeld. Ik heb het voor mijn beeldvorming eens een keer anders op papier gezet:

Als we het vee in ons land eerlijk verdelen over alle Nederlanders dan zou dit inhouden dat elk 4-persoonshuishouden ongeveer 25 kippen houdt, 3 varkens, bijna een hele koe en ook nog een derde geit of schaap. Wat een hoop dieren in al die achtertuintjes. En dan zijn alle huisdieren nog niet eens meegerekend! Met deze aantallen kan het niet anders dan dat er ingezet moet worden op duurzaamheid.

Als we het vee in ons land eerlijk verdelen over alle Nederlanders, dan zou dit inhouden dat elk 4-persoonshuishouden ongeveer 25 kippen houdt, 3 varkens, bijna een hele koe en ook nog een derde geit of schaap.

Lucht zuiveren van column tineke luchtwasserammoniak, fijn stof en ziekteverwekkers

Er wordt al veel gedaan op bedrijven om lucht te zuiveren van ammoniak, fijn stof en zelfs ziekteverwekkende kiemen, en deze technieken blijven in ontwikkeling. Dit zal steeds belangrijker worden. Alleen als veehouders via regelgeving de mogelijkheid krijgen innovaties toe te kunnen blijven passen, zal de veehouderij in deze aantallen geaccepteerd blijven.

Dan kun je met een gerust hart veel beter in de buurt van een boerderij wonen dan midden in de stad of bij een industriegebied.

Klik hier om de gehele blog van varkensarts Tineke te lezen.