Varkenshouder TTwan Dirkswan Dirks in Loon op Zand is een absolute voortrekker op het gebied van een hoge varkensgezondheid. In 2005 startte de eigenzinnige voortrekker van SPF met de aanvoer van kiemarme gelten, waarna zijn bedrijf op slot ging. “Ik nam een risico, maar ziektevrij zijn is de beste weg naar blijvende varkensgezondheid én een scherpe kostprijs van biggen. Deze overtuiging droeg mijn dierenartsenpraktijk toen ook al uit.”

Het vermeerderingsbedrijf begon PRRS-vrij en werkte volgens strikte hygiëneregels. Toch  kreeg Dirks zijn bedrijf te kampen met een uitbraak van Abortus Blauw. Dat gebeurde in het koude en vochtige voorjaar van 2009. De oorzaak van insleep is nooit achterhaald. Die uitbraak heeft Dirks 84 euro per aanwezige zeug gekost. “Dat blijkt uit onderzoek van GD in 2010 naar de financiële gevolgen van een PRRS-uitbraak op verschillende varkensbedrijven. Daar heb ik aan meegedaan omdat ik wil weten wat zo’n uitbraak mij exact gekost heeft. Het maakt mij ook slimmer.”

Het doel was om zTwan Dirks en varkensarts Chretienijn bedrijf weer zo snel mogelijk vrij te krijgen van het PRRS-virus. Samen met de varkensarts van De Varkenspraktijk heeft Dirks toen een strategie opgezet om de PRRS-infectie zo snel mogelijk ‘dood te laten lopen’ op zijn bedrijf. Het hygiëneprotocol is tegen het licht gehouden. Waar nodig verder aangescherpt, zoals het vaker en beter handen wassen met jodium en aandacht voor de werkvolgorde bij het behandelen van zieke dieren en het nog meer weren van bezoekers in de stal. Van verzwakte en ongezonde biggen heeft hij versneld afscheid genomen en ook zijn er meer zeugen afgevoerd dan normaal. Daarnaast heeft Dirks het invoegen van gelten tijdelijk stopgezet. “Alleen met een rigoureuze aanpak is de viruscirculatie binnen een bedrijf te stoppen en lukt het om weer PRRS-vrij te worden. Uit voorzorg ben ik sindsdien alle opfokzeugjes twee keer gaan enten met een afgedood PRRS-vaccin. Het kost bijna niets en geeft een gevoel van zekerheid.”

Binnen een jaar na de uitbraak was het bedrijf van Dirks weer PRRS-vrij. “Sindsdien is het bedrijf vrij gebleven”, zegt Chretien Gielen, varkensarts van De Varkenspraktijk. “De circulatie van het PRRS-virus is al jarenlang nul op het bedrijf met 600 SPF-zeugen, 500 vleesvarkens en eigen aanfok. Het virus volgen door monitoring is dus overbodig. Soms ben ik zo nieuwsgierig dat ik bloedmonsters toch even laat onderzoeken op PRRS. Dan zie ik telkens weer de bevestiging dat het er niet zit.”
Bekijk ook bedrijf in beeld op Varkens.nl.

Inleider
Twan Dirks is een van de inleiders tijdens de eerste verdiepende bijeenkomst over PRRS op 24 november in Oirschot. Varkens.nl en De Varkenspraktijk organiseren er vier met als thema: Varkenshouderij PRRS-vrij?
Meer informatie en aanmelden.

VARKENS.NL/27 oktober 2016