Wat doen we met de monitoring Salmonella?

Vleesvarkenshouders zijn in Nederland verplicht om elke 4 maanden 12 bloedmonsters te laten onderzoeken op antistoffen Salmonella. 36 bloedmonsters per jaar worden genomen op elke locatie waar vleesvarkens worden gehouden of worden aan de slachtlijn van de betreffende koppels genomen. Ook in andere landen (o.a. Denemarken en Duitsland) worden testen uitgevoerd voor Salmonella. Maar binnen Europa worden de testen niet uniform gebruikt, en daarom is de salmonella status van de Europese landen niet met elkaar te vergelijken.  Jammer, maar blijkbaar leven we niet in één Europa, maar in een verdeeld Europa.

En wat doen we met de uitslagen? Feitelijk bijna niets…..

Af en toe wordt er een keer na gekeken, indien de varkens naar sommige slachterijen in Duitsland gaan. Deze slachterijen proberen logistiek te slachten, wat erg lastig is, en het is de vraag of dit werkelijk tot minder met salmonella besmet vlees leidt.

Nederlandse slachterijen vinden de salmonella status van de vleesvarkensbedrijven eigenlijk niet van belang. Zij slachten zo schoon, dat met salmonella geïnfecteerde varkens, negatief geslacht kunnen worden. Het is dus vooral van belang dat er hygiënisch geslacht wordt.

Uit onderzoek blijkt dat een enkel positief varken in een koppel, de andere varkens in de koppel als gevolg van stress tijdens het transport of in de wachtruimte van het slachthuis nagenoeg allemaal besmet worden met salmonella. Veel moeite doen om op de varkensbedrijven te werken aan een Salmonella arme status, heeft voor de voedselveiligheid maar een zeer beperkte waarde.

Hygiëne op varkensbedrijven is uiteraard van groot belang, en dit wordt ook door steeds meer varkenshouders zeer netjes uitgevoerd. Zeker omdat hiermee niet alleen salmonella wordt aangepakt, maar ook de aanwezigheid van vele andere ziektekiemen wordt verminderd.

Misschien kunnen we het geld van de Salmonella monitoring inzetten voor meer hygiëne in de stallen? Wordt het geld in ieder geval wel effectief ingezet!

Rick Janssen, varkensarts van De Varkenspraktijk Oss/Someren, 15 mei 2013