John Vonk, voorzitter Vakgroep Gezondheidszorg Varken bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, komt naar de Pig Business-thema-avond ‘Voeding’ op 19 september in Nederweert-Eind. Hij zal iets vertellen over de zorgen die in de sector leven.

Extra voorzichtigheid is geboden in de varkenshouderij na het aantreffen van het Afrikaanse Varkenspest virus op nog geen 200 kilometer van Nederland. Zie hiervoor de hygiënemaatregelen, zoals die zijn weergeven op de site van de POV.

Pig Business heeft advies ingewonnen bij het ministerie van LNV als de NVWA over de risico’s van het organiseren van dit evenement Dit mede naar aanleiding van vragen van aspirant bezoekers. Volgens de woordvoerster van het ministerie van LNV is er vanuit het departement geen sprake van beperkingen voor dit soort bijeenkomsten. „Dat komt omdat er geen varkenspest is in ons land.” Wel wijst zij erop de hygiënemaatregelen zoals die op site van de producentenorganisatie staat strikt na te leven. De vraag werd ook neergelegd bij de NVWA, die heeft tot op heden niet gereageerd.

Het team dat de Pig Business thema-avond organiseert vraagt dan ook mede namens de eigenaar van Ons Boerenerf, varkenshouder Van Leeuwen, kennis te nemen van de maatregelen die bij het hygiëneprotocol horen en u daaraan te houden.

Pig Business/ Broer de Boer/ 18 september 2018