Voorkom insleep van ziektekiemen

Om er voor te zorgen dat varkens niet in aanraking komen met nieuwe ziektekiemen zoals het PED virus, is het gewenst om een strikte scheiding te hebben tussen de ruimte waar varkens zijn en alles daarbuiten.

Om insleep te voorkomen verdelen we elk bedrijf in twee gebieden, nl. een wit gebied en een zwart gebied.
Het witte gebied zijn de afdelingen, de centrale gangen, werkruimtes en ook het erf tussen en rondom de stallen. Het zwarte gebied is alles buiten het witte gebied dus ook de aan- en afvoerroutes. De scheiding tussen het witte en zwarte gebied moet heel duidelijk zijn. De beste scheiding is een muur en/of hekwerk.

Elk bedrijf heeft twee gescheiden toegangswegen namelijk een weg voor de aanvoer van mensen, dieren en materialen (“Schone” toegangsweg) en een weg voor de afvoer van varkens, mest en destructiemateriaal en de aanvoer van voer (“Vuile” toegangsweg).

 “Schone” toegangsweg
Personen kunnen alleen het bedrijf in via de hygiënesluis. Dit geldt ook voor jezelf en de medewerkers. En laat iedereen zich van te voren melden via een intercom of via de mobiele telefoon.

De aanvoerplaats van varkens moet een andere zijn dan de afvoerplaats. Haal liefst zelf de varkens van de vrachtwagen en laat de chauffeur buiten blijven. De binnenkant van de vrachtwagen hoort namelijk bij het witte bedrijfsgedeelte.

Aanvoer van klein materiaal kan via een doorgeefkast met mogelijkheid tot ontsmetting. Grote(re) materialen sla je 6 weken op in een goed afsluitbare ruimte voordat ze het bedrijf binnen mogen.

“Vuile” toegangsweg
Afvoer van varkens kan het best plaatsvinden via een afleverruimte. Kun je geen aparte afleverruimte maken dan is eenrichtingsverkeer de oplossing om te voorkomen dat varkens of mensen van zwart naar wit gaan.

Het afvoerpunt van mest moet in het zwarte gebied liggen en zo ver mogelijk van de stallen. Met name de lucht uit de mesttank kan ziektekiemen bevatten dus het afzuigpunt mag nooit in de buurt van de luchtinlaat zijn.

De kadaverlaadplaats ligt aan de openbare weg zo ver mogelijk van het bedrijf. Kadavers en destructiemateriaal moet je op het eind van de dag vanuit de koeling naar de kadaverlaadplaats brengen.

Zorg voor een centrale losplaats voor voeders op het zwarte bedrijfsgedeelte.

Artikel John vd Wielen varkensarts De Varkenspraktijk Oss 18-11-2014