Het verbeteren van de bigvitaliteit is voor ons een topprioriteit. Uiteraard, zult u denken, want dat mag ook van een varkensarts verwacht worden. Wij gaan echter een stap verder. Om u daarvan te overtuigen willen we u allereerst verwijzen naar de website www.vitalevarkens.nl. Deze site is in 2009 de lucht in gegaan bij de presentatie van het eerste plan ter verbetering van de bigvitaliteit. In het oorspronkelijke plan werd aangegeven dat in 10 jaar tijd de sterfte in de kraamstal zou verminderen met de aangekondigde maatregelen. Helaas moeten we tot de conclusie komen dat in 2016 de uitval van biggen ten aanzien van 2009 is toegenomen! Tijd voor actie.

Zoals u kunt lezen op de a120903-803angegeven site heeft de Stuurgroep Bigvitaliteit onder leiding van de POV vorig jaar een nieuw Plan van Aanpak via staatssecretaris Van Dam naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Stuurgroep zijn  de varkensartsen vertegenwoordigd door John Vonk, een van de dierenartsen uit het team van De Varkenspraktijk. John is voorzitter van de Vakgroep Gezondheidszorg Varken van de KNMvD en verantwoordelijk voor de veterinaire inbreng.

De inbreng van De Varkenspraktijk gaat echter nog verder: om tot een goed advies te komen wil men bij 100 varkensbedrijven een enquête afnemen. De enquête is mede opgesteld door Marrina Schuttert, een andere dierenarts van ons team. De enquête zal uitgevoerd worden door dierenartsen van 10 praktijken. Met name Marrina en John hebben veel moeite gedaan om medewerking te krijgen voor dit project. Deze praktijken selecteren bedrijven met relatief hoge en lage uitval en vullen met de betreffende varkenshouders de enquête in. De uitkomsten zullen geanalyseerd worden met als uiteindelijk resultaat adviezen waarmee u uw uitval kunt verlagen.

Nadat in maart een instructie van dierenartsen heeft plaatsgevonden zullen we u wellicht gaan benaderen indien u aan de selectiecriteria voldoet. Deelname is niet verplicht uiteraard maar zal zeker ook door uw collega’s op prijs worden gesteld. De Varkenspraktijk zal maar liefst 20 van de 100 enquêtes gaan afnemen. Wij hopen op uw medewerking!

 

De Varkenspraktijk nieuwsbrief/februari 2017/JV