Varkensbedrijven krijgen te maken met salmonella-beheersing

Salmonella komt dit jaar nadrukkelijker op de agenda. Via bloedmonitoring is er al inzicht in de aanwezigheid van het aantal afweerstoffen. Bedrijven die veel antistoffen in hun veestapel hebben worden in de toekomst wellicht met sancties geconfronteerd.

Klik hier om het artikel te lezen.

 

 

2015-01/VARKENSBEDRIJF/Varkensarts Tineke van Gisteren