Martin van de Peut verwacht dat dit jaar de voerkwaliteit van wisselende kwaliteit is. „Over de gehele linie zal de graankwaliteit minder zijn dan de afgelopen jaren.” De varkenshouder zegt dat het schonen van de granen daarom extra belangrijk is.

Martin vd PeutIn augustus heeft varkenshouder Martin van de Peut zijn oogst binnengehaald en opgeslagen. Uit de eerste indruk blijkt dat in vergelijking met voorgaande jaren het hectolitergewicht 8 tot 10 procent lager is. Volgens hem kan het bijna niet anders dan dat ook de energiewaardes achterblijven. „Ik verwacht dat oktober de scheiding is tussen een goede en slechte voerkwaliteit. Verder zal dit jaar het verschil in graankwaliteit groter zijn dan de afgelopen jaar. Varkenshouders moeten hier extra alert op zijn als ze problemen in de stal zien.” De 54-jarige varkenshouder is de gastspreker op de Pig Business thema-avond Voeding op woensdag 19 oktober in Nederweert-Eind. Het onderwerp deze avond is ‘Financieel resultaat halen met voer’.

1.100 gram groei
Hij zal op de thema-avond de eerste resultaten van zijn graankwaliteit presenteren. De kwaliteit van de granen beoordeelt hij aan de hand van: zetmeelsuikers, eiwit, vet en ruwe celstof. Martin van de Peut heeft samen met zijn vrouw Harma een gesloten SPF-varkensbedrijf met 340 zeugen, 1.430 dierplaatsen voor gelten en opfokberen in Marknesse. Hij is leverancier van fokberen van Topigs Norsvin. Als enige varkenshouder in Nederland levert hij SPF-fokberen van het ras Talent en Tempo. Hij wil de volledige genetische potentie uit zijn varkens halen. Daarom voert hij zijn varkens hoofdzakelijk hoogwaardige granen als tarwe, gerst en haver.

Van de Peut is pas tien jaar varkenshouder. Voorheen werkte hij in de varkensfokkerij en mengvoederindustrie. In 2005 kocht hij samen met zijn vrouw een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder waar hij zijn varkensbedrijf startte. In de beginjaren betrok hij zijn voer van de mengvoerfabrikant. De daggroei bij de gelten en opfokberen lag gemiddeld rond de 800 gram.

Beschermingsmechanisme
Veel te laag naar zijn zin. Van de Peut wilde minimaal 1.000 gram groei halen. Hij maakte vervolgens zelf de voersamenstelling en kocht de gemalen granenmix in. De groei steeg naar 900 gram groei. „Het ging aardig goed, alleen er was een te grote schommeling in de groeifase bij de vleesvarkens. Volgens ons lag het aan de kwaliteitsverschillen en maalfijnheid van de granen.”

De berenfokker zegt dat dit zijn weerslag heeft op de groei. „Als een varken eerst 1.100 gram groeit en dan de voerkwaliteit slechter wordt, zakt de groei in elkaar. Als de kwaliteit vervolgens weer beter wordt, trekt de groei weer aan, maar nooit meer zo hoog als eerst. En elke keer als dit zich herhaalt, is de groeipiek lager. Zo werkt het beschermingsmechanisme van het varken als het dier de grondstoffen niet kan verteren.”

Aanpak werkt
In 2010 bouwde hij zijn eigen voerfabriek met een graanopslag van 400 ton met als doel een stabiele en goede samenstelling van het voer. In 2012 breidde hij zijn graanopslag uit tot 1.300 ton. Alle inkomende granen worden gecontroleerd op kwaliteit en vervolgens geschoond met lucht Hij laat de granen na het oogsten minimaal een maand besterven. „Besterven is de granen tijd geven. Als je de granen te vroeg na het oogsten voert, kan het varken ze minder goed verteren.”

De granen komen in geconditioneerde bewaaropslag waar ze continu worden belucht en gedroogd tot een vochtpercentage van 15 procent of minder. Daarnaast heeft hij elk teeltseizoen overleg met de akkerbouwers over de bemesting en bespuiting van het graan. Het pakket aan maatregelen werkt, want de gemiddelde groei bij zijn gespeende biggen tot 30 kilo is 600 gram per dag. De opfokgroei in het traject van 30 tot 120 kilo ligt nu tussen de 1.075 en 1.150 gram groei.

Voer maatstaf voor groei
Hij voert hoofdzakelijk tarwe, gerst, haver en soja aan zijn varkens. Ongeveer 80 procent van zijn graan betrekt de voormalige voervoorlichter nu uit de buurt. Bij het malen krijgt elke grondstof een aparte procedure. De varkenshouder uit Flevoland kan zo de maalfijnheid en structuur per grondstof afstemmen. „We malen nooit meerdere grondstoffen tegelijk. Elke grondstof heeft zijn eigen functie en eigenschappen.”

Volgens Van de Peut is de groei bij het varken de maatstaf of het voer goed is. „Als je een goede groei hebt, haal je ook een goede voederconversie en slachtclassificatie.” Zijn voederconversie ligt onder de 2 en op de Duitse Autofom-classificatie scoort hij steevast boven de 1 indexpunt. Zijn voerkosten per kilo groei bij de vleesvarkens liggen rond de 48 cent. „Dit is exclusief de arbeid en bouwkosten voor de opslag en maal- en menginstallatie.”

Woensdagavond 19 oktober is de Pig Business thema-avond Voeding in Nederweert-Eind. De aanvangstijd is 19.30 uur. Aanmelden voor de thema-avond kan hier.

Tekst: Ruben van Boekel /Beeld: Ellen Meinen/ 14-10-2016/ PigBusiness