Trots dat we zoveel reacties op de enquête mochten ontvangen!!

Enige weken geleden heeft De Varkenspraktijk Oss via e-mail een klantentevredenheidsonderzoek gehouden.

De enquête is twee weken online geweest om onze varkenshouders de kans te geven deze in te vullen.  Heel trots zijn wij dat wij 68 ingevulde enquêtes hebben mogen ontvangen. Ondertussen zijn de resultaten verwerkt.

Wij willen u hierbij bedanken voor uw medewerking! Door uw opmerkingen en meningen te achterhalen hopen wij onze werkzaamheden verder te kunnen verbeteren!

Het doel van de enquête was een beeld te krijgen hoe  de dienstverlening en de kwaliteit van de gegeven adviezen wordt ervaren. Ook wilden we een indruk  krijgen van  de sterke kanten maar ook de verbeterpunten  per dierenarts. Het is waardevol om sterke punten te herkennen, maar zeker ook om punten van aandacht helder te krijgen.

Enkele punten die zeer positief naar voren kwamen bij beoordeling van de begeleidend dierenarts waren betrokkenheid, adviezen op gebied van diergezondheid, bewaking antibioticagebruik en verslaglegging. Bij de beoordeling van de praktijk in het geheel kwamen bereikbaarheid en levering van medicijnen goed uit de bus.

Positieve punten zijnaltijd erg motiverendmaar uiteraard waren we met name geïnteresseerd in de aandachtspunten die naar voren kwamen. Zo werd samenwerking met derden genoemd. De bijgevoegde grafiek laat zien hoe de eigenschappen van dierenartsen beoordeeld zijn.

Als tweede aandachtspunt kwam naar voren dat de website niet veel naamsbekendheid heeft, jullie weten ons op het world wide web niet zo goed te vinden.
Op het gebied van advisering kwam de economische onderbouwing als verbeterpunt naar boven.
Deze aandachtspunten zullen we gebruiken als basis om onze kwaliteit van werken verder te verbeteren.

Naast deze inventarisatie waren we ook erg benieuwd naar uw mening over het rouleren van dierenartsen op uw bedrijf.
Over een roulatiesysteem blijken de meningen uiteen te lopen. Over het algemeen zijn de meeste varkenshouders tevreden over hun vervangend dierenarts, die bijvoorbeeld tijdens vakanties het bedrijf bezoekt. Er zijn mensen die onbekend zijn met een roulatiesysteem en nog afwachtend zijn, terwijl anderen het juist positief vinden om eens te wisselen van dierenarts.  Een begeleidend dierenarts die al jaren op een bedrijf komt kan een andere benadering hebben dan een vervangende dierenarts.

We zijn zeer blij met de vele en goed bruikbare reacties. Hierbij nogmaals dank voor de geïnvesteerde tijd en moeite.

Als presentje voor het bedanken voor het invullen van de enquête hebben we 3 klimaatmeters verloot. Uit ons klantenbestand hebben we drie namen van varkenshouders getrokken. Bij navraag is gebleken dat deze drie varkenshouders de enquête hadden ingevuld en behoren hierdoor tot de gelukkige winnaars van een klimaatmeter!

Artikel Tineke van Gisteren varkensarts De Varkenspraktijk Oss 25-11-2013