Terug naar normaal

De varkenshouderij beleefde een roerig jaar. Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als een zeer bewogen jaar. Dit geldt ook voor de varkenssector. In de eerste maanden van dit jaar waren de varkensprijzen hoog. Er heerste optimisme, ondernemers kregen weer wat lucht.

Mijn werkzaamheden als dierenarts zijn het afgelopen jaar over het algemeen gewoon doorgegaan

Tot in maart het coronavirus ons allemaal in zijn greep kreeg. Meer dan ooit werden we ons ervan bewust hoe belangrijk gezondheid is. Zowel die van jezelf als ook die van de mensen om je heen. We ondergingen de gevolgen die alle maatregelen met zich meebrachten. Ook in financieel opzicht brak voor varkenshouders een onzekere tijd aan. Naast het coronavirus was er de dreiging van het AVP-virus dat zich steeds verder uitbreidde in de landen om ons heen. De prijzen daalden vanaf maart en dit ging door tot op de dag van vandaag, waarin de biggenprijzen helaas weer ver onder de kostprijs uitgekomen zijn.

Mijn werkzaamheden als dierenarts zijn het afgelopen jaar over het algemeen gewoon doorgegaan. Landbouwhuisdierenartsen vormen immers een belangrijke schakel in de voedselketen. In coronatijd bleek des te meer hoe goed deze voedselketen functioneert en hoe belangrijk het is dat dit te allen tijde door moet gaan. Zelfs tijdens de lockdown aan het begin van de coronatijd was er geen bezorgdheid over de aanvoer van levensmiddelen in de winkels, het hamsteren bleek totaal niet nodig.

Natuurlijk werd er bij mij wel eens een bedrijfsbezoek uitgesteld vanwege quarantaine of corona-achtige klachten. En op de praktijk werken en overleggen met collega’s maakte plaats voor thuiswerk en Teams-vergaderingen. Een stuk minder gezellig en erg onpersoonlijk, maar het bleek wel een efficiënte manier van vergaderen te zijn.

Ik hoop, net als iedereen natuurlijk, dat we volgend jaar weer stap voor stap terug kunnen naar een gewone samenleving

De nascholing ging afgelopen jaar ook online. Een prima manier om je kennis bij te spijkeren, al is het sociale aspect natuurlijk minimaal, als ieder vanuit thuis via de laptop de online lezingen volgt.

Zo ben ik dit jaar toch wel goed doorgekomen, al hoop ik, net als iedereen natuurlijk, dat we volgend jaar weer stap voor stap terug kunnen naar een gewone samenleving.

De boerenacties die in 2019 vaak in het nieuws waren en voor begrip zorgden in de samenleving, zijn het afgelopen jaar minder duidelijk aan bod gekomen. Maar deze gingen door. Afgelopen week werden er distributiecentra van enkele supermarktketens geblokkeerd. Het doel van deze actie was aandacht te vragen voor de eigen, binnenlandse producten.

Waarom zou je als supermarkt buitenlandse producten kopen als de Nederlandse landbouw dit lokaal aan kan bieden

Een heel belangrijk actiepunt, ook voor de toekomst van de Nederlandse varkenshouderij. Waarom zou je als supermarkt buitenlandse producten kopen als de Nederlandse landbouw dit lokaal aan kan bieden en producten kan leveren die voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden op het gebied van voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn? Er zijn al supermarkten die werken met lokale, vaste leveranciers. Een mooie ontwikkeling die hopelijk volgend jaar verder uitgebreid gaat worden en gaat leiden tot meer financiële zekerheid en waardering voor Nederlandse varkenshouders. Dat geeft hoop voor de toekomst en bovendien een sector om trots op te kunnen zijn.

Varkensarts Tineke van de Veerdonk /31 december 2020/BOERDERIJ

Heeft u vragen over dit artikel? Tineke of een van de andere varkensartsen staan u graag te woord. U kunt ons bereiken via info@DeVarkenspraktijk.nl of per telefoon:
Mill: +31 (0)485 24 00 00
Oss: +31 (0)412 67 60 60
Someren: +31 (0)493 44 10 44