De Stuurgroep Bigvitaliteit zet al 9 jaar druk om de landelijke cijfers van uitval voor spenen lager te krijgen.  Zeker de afgelopen jaren is dat niet gelukt. Biggensterfte is een complex probleem. Succesfacturen zijn inmiddels in beeld gebracht. “De checklist Bigvitaliteit is de basis voor een gestructureerde aanpak van de uitval voor spenen. Het moet de broodnodige trendbreuk op gaan leveren”, zegt varkensarts Marrina Schuttert.MS Varkens.nl

Klik hier om het artikel te lezen.

Varkens.nl/ februari 2018/ Jos Thelosen