Stop met op straat gooien van kostprijs

BOERDERIJ door  Kees van Dooren 13 februari 2014
Oosterwolde – Eric Douma, voorzitter van vakgroep varkenshouderij van LTO-Noord, vindt dat de varkenshouderij op moet houden met het op straat gooien van de kostprijs. “Dat werkt opbrengstverlagend. Een bakker deelt zijn kostprijs toch ook niet.”

Douma is wel voor meer transparantie en openheid. “Een keten kan niet transparant genoeg zijn. In het geval er wel iets mis gaat, zeg het de afnemer direct en wees eerlijk. Het komt altijd uit.”

De varkensvoorman ziet dat de varkenshouderij in een transitie zit naar een nieuw tijdperk. De tijd van grote instituten en coöperaties is voorbij. Bedrijven als Tönnies of Vion nemen de hele sector niet bij de hand om de regie te voeren. Er ontstaan steeds meer kleine, verticale collectieven die goed bestuurbaar zijn. De sector wordt daarom steeds pluriformer. Sommige varkenshouders vinden elkaar op welzijn, zij hebben zeugen los in het kraamhok. Weer anderen focussen op diergezondheid en markt, zoals Frievar. Zo ontstaan allerlei kleine collectieven met een eigen dynamiek waar trots van de ondernemers van afstraalt, stelt Douma vast.

Het organiseren en clusteren door varkenshouders werkt opbrengstverhogend, is de mening van Douma. Voorwaarde is dat de schakels in deze kleine ketens allemaal iets toevoegen. Als voorbeeld haalt hij dierenarts Rudolf Raymakers aan die onlangs een prijs won voor zijn rol in de varkenshouderij.

 

> Lees meer in Boerderij magazine van 18 februari

door Kees van Dooren