VIC Sterksel 2,5 jaar vrij van PRRS virus

Door te werken volgens vaste protocollen is VIC Sterksel over een periode van 2,5 jaar vrij geweest van het PRRS-virus. Dat is een interessante prestatie omdat het innovatiecentrum voor de varkenshouderij jaarlijks 7.000-10.000 bezoekers uit de sector ontvangt, waardoor de kans op besmetting hoger ligt dan bij een regulier bedrijf. Vandaar dat dierenartsenpraktijk De Varkenspraktijk en VIC Sterksel besloten hebben om door te gaan op deze weg en anderen te motiveren ook te gaan werken volgens deze protocollen.

PRRS beeld in de stal

Als een varken in aanraking komt met het PRRS virus, worden er antistoffen aangemaakt. Over een periode van 2 jaar zijn deze antistoffen op Sterksel bij de vleesvarkens van 10, 16 en 24 weken leeftijd niet aangetroffen. Om deze reden, samen met het feit dat er geen klinische verschijnselen in de stal zijn waargenomen , is het aannemelijk dat er 2 jaar geen PRRS-veldvirus op het bedrijf is geweest. In de laatste monstername (mei 2015) zijn weer antistoffen bij de vleesvarkens van 24 weken gevonden. De gelten en zeugen worden op 30 weken leeftijd gevaccineerd, de zeugen in de eerste week na werpen en voor dag 60 van de dracht.

Roadmap met drie wegen

De visie van VIC Sterksel en De Varkenspraktijk is dat de koers van een varkensbedrijf gericht moet zijn op het verminderen van infectiekansen. Om daar te komen is een ‘roadmap’ ontwikkeld naar een PRRS-vrij bedrijf. Deze roadmap kent de volgende wegen, die tegelijkertijd bewandeld moeten worden:

Interne biosecurity
Intensief scheiden van diercategorieën:

 • Tomenbeleid
 • Hygiëneblokken
 • Kleurensysteem (kleding, schoeisel, materiaal)
 • Goede quarantaine- en adaptatiestal gelten; gunstige locatie op bedrijf

Kenmerken van de stal:

 • Bijzondere aandacht hygiëne en omgang met dieren (checklist Streptokokken)
 • Reinigen en ontsmetten is geoptimaliseerd
 • Vloeren zijn gecoat

Ziekenstal:

 • Beperkt gebruiken, alleen dieren die slachtwaardig zijn
 • Nooit terugleggen vanuit ziekenstal

Euthanasiebeleid:

 • Alle dieren die niet slachtwaardig zijn euthanaseren

Externe biosecurity
Transport:

 • Vrachtwagens zijn schoon als ze het bedrijf op komen
 • Zeugen worden bij de uitgang van het bedrijf geleverd
 • Dieren die op de vrachtwagen zijn geweest mogen nooit meer terug naar het bedrijf
 • (Bij voorkeur hittebehandeling (bewezen effectief tegen PRRS))

Aanvoer:

 • Aanvoer PRRS-vrije dieren voor vervangen zeugenstapel
 • Op jonge leeftijd aanvoeren (10-16 weken)

Quarantaine/ adaptatie

demonstratie maquette.jpg

Scheiding schone en vuile weg

Werkwijze (protocollair)
Productiesysteem:

 • 3-weken systeem

Vaccinaties:

 • Zeugen en opfokgelten worden gevaccineerd met een levend vaccin (Porcilis PRRS).
 • Biggen worden gevaccineerd tegen Mycoplasma (Mycoflex), Circo (Circoflex) en PIA (Enterisol ileitis)

Protocollen:

 • Coaching en training in correct gebruik en toepassing van diergeneesmiddelen.
 • Uitvoering van hygiënemaatregelen tussen diergroepen
 • Reiniging en ontsmetting volgens protocol
 • Ontwikkeltraject Streptokokken-checklist

De maquette demonstreert hoe PRRS-besmetting in het bedrijf teruggedrongen kan worden.

maquette.jpg
Gepubliceerd op 13 juli 2015, VIC Sterksel