VarkensartsManagementmaatregelen, dat blijkt het toverwoord bij het bestrijden van PRRS op het varkensbedrijf. Het virus verandert snel, waardoor vaccineren alleen niet helpt.
Naast mijn werkzaamheden tussen de dieren, breng ik ook veel tijd door aan mijn laptop. Zo trof ik pas bij het openen van mijn mailbox de einduitslag van een Duits laboratorium. Toen ik deze mail opende, werd het hele beeldscherm gevuld met codes van hoofdletters T,G en A. “Hé, leuk, geheimschrift”, zei mijn zoon toen hij een blik op mijn laptop wierp. Nou ja, zo mysterieus was die mail dan ook weer niet. Het betrof de ontleding van een PRRS-virus tot op DNA-niveau.

Er wordt steeds meer bekend over het virus dat ons dagelijks toch veel kopzorgen oplevert. Dat simpelweg vaccineren geen oplossing is, maar slechts een goede ondersteuning in de aanpak van het virus, dat is inmiddels wel duidelijk.

Voorkom dat PRRS-virus het bedrijf kan binnenkomen

Managementmaatregelen. Dat blijkt het toverwoord. Het virus moet binnen een bedrijf zo min mogelijk kans hebben om gevoelige dieren te besmetten. En er moet voorkomen worden dat er nieuw virus van buiten het bedrijf naar binnen gebracht kan worden. De zogeheten interne- en externe bioveiligheid. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan!

Ik noem dit even in twee korte zinnen maar hier worden natuurlijk hele boeken mee gevuld. Binnenkort vinden er interessante, praktische lezingen plaats waar onze praktijk aan bijdraagt.

PRRS-vrije bedrijven hebben streepje voor qua gezondheid en prestaties

Want hoe waardevol is het, als dit virus onder controle, of liever nog, geheel van het bedrijf af is. Ik zie dagelijks in de praktijk hoe PRRS-negatieve bedrijven echt een streepje voor hebben als het gaat om algehele gezondheid en prestaties van de dieren op het bedrijf.

Doordat de kennis over het virus zo toeneemt krijgen we langzaam aan gelukkig meer grip op de aanpak hiervan.

Binnenkomst jonge fokzeugen kan risicomoment zijn

PRRS-problemen kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat een nieuwe lichting jonge fokzeugen die aangekocht wordt, nieuw virus het bedrijf binnenbrengt. Maar het zou ook kunnen dat het virus binnen het bedrijf op de loer ligt en kans ziet om juist deze nieuwe, kwetsbare dieren te besmetten, en op deze manier voor een opleving van problemen te zorgen. Deze puzzel is mogelijk op te lossen door PRRS-virussen die op een bedrijf in de loop der tijd meermaals gevonden worden, met elkaar te vergelijken.

Het zou ook kunnen dat het virus binnen het bedrijf op de loer ligt en kans ziet om juist deze nieuwe, kwetsbare dieren te besmetten, en op deze manier voor een opleving van problemen te zorgen.
DNA-ontleding

Door de DNA-ontleding kan bekeken worden waar het virus een plaatsje krijgt in de zogenaamde fylogenetische boom. Dat is ook zo’n mysterieus plaatje: het is een boom met heel veel aftakkinkjes met allerlei bolletjes. Deze bolletjes staan voor de verschillende PRRS-virustypen. Ook de vaccinvirussen hebben er een plaatsje. Virussen die aan elkaar verwant zijn, zitten dicht bij elkaar, op dezelfde tak. Totaal verschillende PRRS-virussen zullen op een heel andere plek in de boom geplaatst worden.

PRRS-virus omzeilt afweersysteem

Een PRRS-virus kan in de loop der tijd wel een beetje veranderen, dus een plaatsje opschuiven op een tak van de boom. We noemen dit antigene drift. Het is een slimme tactiek van het virus om het afweersysteem te omzeilen. Het blijkt nog steeds een erg ingewikkeld virus waarvan nog veel niet opgehelderd is. De aanpak van PRRS zal ons denk ik voorlopig vast nog flink bezig houden, maar door de toenemende kennis komen gelukkig steeds een stapje verder.

Column varkensarts Tineke/ 26 oktober 2016/ BOERDERIJ.nl

Meer informatie over PRRS en de bijeenkomst die De Varkenspraktijk gaat organiseren? Klik hier.